Green Premium

Business Growth Concept, hands hold a growing seed
APC by Schneider Electric möter det ökande trycket från miljölagstiftningen genom att utforma våra produkter med större energieffektivitet, färre farliga ämnen och miljövänliga alternativ för återvinning och kassation.

Green Premium-miljömärkning


  • Green Premium-miljömärkning

    Med Green Premium – Schneider Electrics egen unika miljömärkning – förbinder sig APC by Schneider Electric att lämna ut omfattande och tillförlitlig information om våra produkters miljöpåverkan.

    Läs mer

PEP (Product Environmental Profiles)


  • PEP (Product Environmental Profiles)

    PEP-dokument (Product Environmental Profile) som publiceras av APC by Schneider Electric visar produkternas miljöprestanda under livscykeln. För att säkerställa transparens och validera den information som redovisas, ska PEP-dokumenten och processen för utveckling av dem följa ISO 14025:2006 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer

    Läs mer om ISO14025 Läs mer om EcoPassport

Livscykelutvärderingar och miljöindikatorer

APC by Schneider Electric har valt programverktyget EIME (Environmental Information & Management Explorer) för att utföra analyser av produkters hela livscykler. Det här programverktyget har utvecklats särskilt för behoven inom el- och elektronikbranscherna, och tar därför med miljöindikatorer som anger tillståndet för miljön och människors hälsa.

Läs mer

Aerial view of a water plant