Vårt varumärke

Användarvillkor

Schneider Electrics användarvillkor

När du ansluter till eller får åtkomst till den här webbplatsen medger du att du binds av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan, samt av de specifika villkor som beskrivs på vissa sidor på webbplatsen, och som uppdateras då och då. Om du inte godkänner de här villkoren bör du lämna webbplatsen omedelbart.

Om inget annat anges tillhör webbplatsen, dess innehåll samt dess domännamn och URL-adresser https://www.apc.com, https://www.schneider-electric.com, https://www.schneiderelectric.com

Schneider Electric SE

  • Huvudkontor: 35, rue Joseph Monier
    92500 Rueil Malmaison - Frankrike
  • Bolagsform: Europeiskt företag (aktiebolag) med en styrelse

Redaktionschef:

Chris Leong
Chief Marketing Officer
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrike

Värd:

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrike
Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Webbplatsens syfte:

Den här webbplatsen, samt dess innehåll inklusive all information, text, grafik, bilder, hyperlänkar och annat material är avsedd att ge allmän information om Schneider Electric.

2. Varumärkes- och copyrightinformation

Varumärket Schneider Electric och alla registrerade varumärken som tillhör Schneider Electric Industries SAS som det hänvisas till på den här webbplatsen, tillhör Schneider Electric SF och dess dotterbolag. De får inte användas för något ändamål utan ägarens skriftliga tillstånd. Den här webbplatsen och dess innehåll skyddas, inom ramen för fransk lagstiftning för immateriell egendom (Code de la propriété intellectuelle français, hädanefter betecknad som ”Koden”), enligt lagarna för copyrightskydd av texter, ritningar och modeller såväl som av varumärkeslagar. Du samtycker till att inte reproducera, annat än för personligt, icke-kommersiellt bruk enligt definitionen i Koden, hela eller delar av denna webbplats eller dess innehåll på något som helst media utan Schneider Electrics skriftliga tillstånd. Du samtycker också till att inte upprätta några hypertextlänkar till webbplatsen eller dess innehåll. Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för personligt och icke-kommersiellt bruk av webbplatsen eller dess innehåll, med undantag för en icke-exklusiv licens att använda den i ”befintligt skick”, på egen risk. Alla övriga rättigheter förbehålls.

Schneider Electric gör inga anspråk eller utfästelser rörande tredje parts varumärken, vilka tillhör sina respektive ägare.

Om du vill ha mer information kan du kontakta webbansvarig på följande adress: FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, som tillhandahålls enbart som bekvämlighet för dig, och inte ska betraktas som en rekommendation av innehållet på sådana andra webbplatser, från Schneider Electric. Schneider Electric ansvarar inte för innehållet på någon annan webbplats, gör inga utfästelser och utlovar inga garantier rörande andra webbplatser eller innehållet och materialet på sådana webbplatser.

4. Uppdatering av information

Schneider Electric gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen alltid är tillgänglig. Du kan dock vara förhindrad att komma åt webbplatsen eller uppleva åtkomstproblem på grund av tekniska svårigheter eller vid underhållsarbete eller uppgraderingar. Dessutom, även om Schneider Electric vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på den här webbplatsen hålls aktuell, görs inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, rörande dess korrekthet och fullständighet.

Innehållet på den här webbplatsen och de webbplatser som kan nås via hypertextlänkar på den här webbplatsen kan korrigeras, ändras eller uppdateras när som helst utan föregående meddelande.
Schneider Electric garanterar inte och gör inga utfästelser att webbplatsen och åtkomsten till den är säker, eller att webbplatsen är fri från virus eller buggar som kan orsaka skada på eller förlust av data. Du ansvarar för att skydda dina data mot virus.

Schneider Electric ansvarar inte för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador av något slag eller oavsett orsak, som uppstår vid användning av och/eller vid oförmåga att få åtkomst till webbplatsen.

5. Ekonomisk information och aktiekursuppgifter

Informationen som tillhandahålls på den här webbplatsen är inte avsedd och ska inte betraktas som erbjudande, inbjudan eller uppmuntran att investera i eller på annat sätt handla med Schneider Electric SE-aktier, eller några andra finansiella instrument som utfärdas av något Schneider Electric-företag. Den ska heller inte anses ge eller utgöra rådgivning eller rekommendationer av något slag angående eventuella investeringsbeslut.

Aktiekursen som publiceras på sidan Finanser på den här webbplatsen tillhandahålls av tredje part, och Schneider Electric tar inget ansvar överhuvud taget för eventuella fördröjningar eller felaktigheter i den information som anges via denna länk, som är utom deras kontroll. Den här webbplatsen kan även innehålla länkar till andra externa webbplatser som inte ägs av Schneider Electric. Schneider Electric ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser.

6. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

SCHNEIDER ELECTRIC SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARSSKYLDIGT GENTEMOT NÅGON PART RÖRANDE NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅNDSKRAV ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT ART, SOM ÄR RELATERADE TILL ELLER UPPSTÅR GENOM DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN, ELLER AV NÅGON WEBBPLATS ELLER RESURS SOM LÄNKAS TILL, HÄNVISAS TILL ELLER NÅS VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN, ELLER FÖR ANVÄNDNING AV, HÄMTNING AV ELLER ÅTKOMST TILL MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVNA VINSTER, VERKSAMHETSSTÖRNINGAR, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA, ÄVEN OM SCHNEIDER ELECTRIC UTTRYCKLIGEN MEDDELAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DEN HÄR FRISKRIVNINGEN FRÅN ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER ALLA SKÄL TILL ÅTGÄRD, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTALSJURIDIK, GARANTIBESTÄMMELSER, SKADESTÅNDSGRUNDER ELLER ANDRA JURIDISKA TEORIER.

7. Konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information

Schneider Electric vill inte ta emot konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information från dig via vår webbplats. Observera att eventuella uppgifter eller material som skickas till Schneider Electric kommer att betraktas som ICKE konfidentiella. Genom att skicka information eller material till Schneider Electric ger du Schneider Electric en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, framföra, ändra, sända och distribuera sådana material eller sådan information. Du medger dessutom att Schneider Electric har rätt att fritt använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som du skickar till oss oavsett syfte.
 
8. Juridiska frågor

Såvida inget annat anges, presenteras materialet på den här webbplatsen enbart i syfte att marknadsföra Schneider Electrics produkter. Schneider Electric gör inga utfästelser att materialet eller produkterna som finns på bild på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga på alla platser.

De här villkoren ska lyda under och tolkas i enlighet med fransk lagstiftning utan att ge upphov till några juridiska konflikter. Om någon del av det här avtalet är olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte kan genomdrivas, ska den delen betraktas som fristående från de här villkoren, och ska inte påverka giltigheten eller möjligheten att genomdriva någon annan del. Det här utgör det fullständiga avtalet mellan parterna avseende det avhandlade ämnesområdet, och det kan inte ändras annat än skriftligen och med bägge parters underskrifter.


Senaste uppdateringen: 29 september 2014

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!