Vårt varumärke

Green Premium-miljömärkning

Enjoying
Verktyg för att skydda vår planet ...

Vår planet står inför en mängd olika miljömässiga utmaningar: klimatförändringar kontra energieffektivitet och klimatpåverkan, råmaterialförbrukning kontra förbrukning och återvinning, biologisk mångfald och människors och miljöns säkerhet kontra hälsofarliga ämnen och avfall…

De här utmaningarna har lett till att otaliga initiativ pågår där regler och standarder ska fastställas både på nationella och internationella nivåer. I elsektorn i synnerhet vidtas åtgärder för att hantera hälsofarliga ämnen, energieffektivitet, återvinning och avfall. På så sätt försöker de nationella och internationella kommittéerna skydda planetens miljö genom att upprätta regelverk som kräver produkter med miljövänlig design, avfallshantering och begränsar användningen av vissa skadliga ämnen och kemikalier.

Green Premium-miljömärkning för att klara av miljömässiga utmaningar

Med Green Premium – Schneider Electrics egna unika miljömärkning – förbinder sig APC by Schneider Electric att lämna ut omfattande och tillförlitlig information om våra produkters miljöpåverkan. Det ger våra kunder möjlighet att bekräfta efterlevnadsstatus för våra produkter och ta med våra produkter i sina miljöregler på ett effektivt sätt. Med Green Premium-miljömärkning erbjuder Schneider Electric ett verktyg som kan hjälpa kunder att beräkna sin klimatpåverkan, förutse och säkerställa full regelefterlevnad rörande ämnen och kemikalier, leverera all relevant information för utveckling av lösningens miljömässiga konstruktion, och minska kostnaderna i slutet av livscykeln genom att optimera produkternas lämplighet för återvinning.

APC by Schneider Electric definierar en produkt som Green Premium när följande finns tillgängliga:

  • En miljödeklaration (PEP - Product Environmental Profile);
  • Anvisningar för slutet av livscykeln (EoLI);
  • Förekomst av ämnen med farliga egenskaper enligt specifikationen i det europeiska REACh-regelverket;
  • Deklaration av att bly, krom, kadmium, kvicksilver, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyleter (PBDE) inte förekommer över de gränsvärden som specificeras i det europeiska RoHS-direktivet.
  • Deklarationen av att bly, kadmium och kvicksilver inte förkommer över de gränsvärden som specificeras i det europeiska batteridirektivet.

85 % av intäkterna för APC by Schneider Electrics produkter kommer idag från Green Premium-produkter. Då det här är en unik miljömärkning med definierade och tydliga kriterier finns all miljöinformation tillgänglig på Internet, och utvärderas i enlighet med internationella standarder.

Green Premium-miljömärkning ska betraktas som en nyckelfaktor för det grönaste sättet att förenkla affärsprocesserna, stödja miljöpolicyer och minska klimatpåverkan. Att bidra till en grönare värld och samtidigt få information om produktens miljödata med en enda klickning blir möjligt tack vare Green Premium.

Green Premium-dokument finns tillgängliga på produktsidor eller via verktyget Check a Product.

Kolla Green Premium-status för APC-produkter

Du kan begära ytterligare information om APC:s Green Premium-initiativ och hur det kan påverka din verksamhet genom att kontakta oss.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!