Vårt varumärke

Efterlevnad av miljökrav

Supervisor engineer pointing the wind turbine

Vi på APC by Schneider Electric strävar efter att tillhandahålla våra kunder produkter som till fullo följer myndigheternas bestämmelser och internationella överenskommelser. Vi lovar att samarbeta med våra kunder och vår leverantörskedja om att följa de regler som berör våra produkter.

Reach – ämnen med mycket farliga egenskaper

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) kräver att APC ska utvärdera sina produkter för att bestämma förekomsten av vissa ämnen med mycket farliga egenskaper och meddela kunder när de ämnena förekommer.
Läs mer
Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look

Konfliktmineraler

Under juli 2010 införde USA Dodd-Frank Financial Reform & Consumer Protection Act, section 1502(b), som kräver att alla företag i USA vars aktier handlas öppet samt deras leverantörer, ska redovisa hanteringskedjan för konfliktmineraler. APC by Schneider Electric omfattas inte direkt av den här regeln, men vi levererar produkter till företag som omfattas av den. APC har bestämt sig för att undvika att använda konfliktmineraler och ge våra kunder den information de behöver för att klara sina åtaganden med avseende på den här regeln.
Läs mer
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Kvalitets- och miljöpolicyer

På APC by Schneider Electric är vi stolta över att kunna leverera marknadsledande produkter och tjänster till kunder, genom innovation, prestanda enligt specifikation och kontinuerlig förbättring. Vi har som princip att göra affärer på ett miljömedvetet sätt. Genom att ta vårt ansvar för att skydda miljön stärker vi vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga och lönsamma produkter och tjänster.
Läs mer om våra kvalitets- och miljöpolicyer

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!