Vårt varumärke

RoHS- och Reach-efterlevnad

A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

APC by Schneider Electric grundar sin kunskap om status för RoHS- och Reach-efterlevnad på information som tillhandahålls av tredje part, och har vidtagit och fortsätter att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla representativ och noggrann information, inklusive att genomföra destruktiv provning och kemiska analyser av inkommande delar och material. 

Efterlevnad av RoHS-direktivet innebär att produkter efterlever de grundläggande kraven i EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2). Observera att många APC-produkter inte kräver någon Försäkran om överensstämmelse, CE-märkning eller teknisk beskrivning.

Delar som ofta används i produkter som deklareras som RoHS-kompatibla har genomgått provning och kemisk analys av de ingående delarna och materialen för att bekräfta att det totala PBDE-innehållet inklusive dekabromdifenyleter är mindre än 1 000 ppm (0,1 viktprocent). 

REACH-efterlevnad innebär att den avsedda produkten inte innehåller något ämne med mycket farliga egenskaper (SVHC) i en koncentration som överstiger 1 000 ppm. Den här efterlevnadsinformationen visar såvitt vi vet förekomsten av ämnen med mycket farliga egenskaper (SVHC) i våra produkter. Listan över ämnen med mycket farliga egenskaper uppdateras kontinuerligt, och om inget annat anges ingår alla de senaste ämnena i listan på ECHA:s webbplats i deklarationen. Efterlevnadsinformationen utvecklas med tiden, till följd av bättre produktkunskap och att fler ämnen läggs till i listan.

RoHS- och Reach-deklarationerna finns tillgängliga på produktsidor eller via verktyget Kontrollera en produkt. 

Kontrollera efterlevnadsstatus för APC-produkter

Leverantörsansvar

APC by Schneider Electric (APC) strävar efter att leverera produkter som till fullo följer alla regelverk, internationella överenskommelser och kundstandarder som de omfattas av. Hela vår leveranskedja fungerar som en partner som gör det möjligt för oss att uppnå detta mål. Vi ber alla leverantörer som arbetar med oss att säkerställa att alla produkter, delar och material de levererar till oss efterlever gällande krav, och att vi får de data som behövs för att redovisa vår efterlevnad.

Läs mer om våra standarder för leverantörsansvar

Läs mer

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!