Vårt varumärke

Leverantörsansvar

Aerial view of a water plant

I egenskap av globalt företag måste APC by Schneider Electric anpassa sig efter komplicerade regelverk, marknadskrafter kring hållbarhetssatsningar och tryck från våra kunder. Därför måste vi kräva mer detaljerad information om materialen och delarna vi köper in. Det innebär att vi måste be våra leverantörer att leverera inte bara material, delar och produkter som uppfyller efterlevnadskraven, utan även de uppgifter som behövs för att redovisa efterlevnaden, helst i ett digitalt format.

Leverantörer ska vara beredda att besvara våra förfrågningar om efterlevnadsdata, både fullständigt och inom rimlig tid. Vi använder ofta tredje part för insamling av data, och leverantörer ska besvara en begäran om data på samma sätt som de skulle besvara en officiell begäran från företaget.

Efterlevnadsdata ska betraktas som en typ av produktdata bland andra, och de är minst lika viktiga som andra parametrar i databladet. Leverantörer ska vidta varje åtgärd för att redovisa sin efterlevnad med tydliga, noggranna och lämpliga rapporteringsmetoder.

Vi förstår att det kan vara besvärligt att ta emot en så komplicerad begäran om uppgifter. Vi hjälper gärna till om det behövs. Om du vill ha ytterligare information om APC:s satsning på miljöefterlevnad och hur den kan påverka din verksamhet, kan du kontakta miljöförvaltningskontoret via vår stödgrupp.

Läs mer om Schneider Electrics åtaganden gentemot leverantörer

Läs mer

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!