Vårt varumärke

Återvinningsalternativ

APC by Schneiders återvinnings- och återtagandeprogram för elprodukter

Kasserad elektronisk utrustning är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i den industrialiserade världen, på grund av den ökande användningen av dessa produkter. Effektiv insamling, återanvändning och återvinningssystem ser till att denna kasserade utrustning inte överväldigar våra återvinningsstationer och andra avfallshanteringssystem. Du kan bidra till att minska elektronikavfall och skydda miljön genom att ta ansvarsfulla beslut när din elektroniska produkt når slutet av sin livslängd. För att hjälpa till så erbjuder APC by Schneider Electric återvinningsprogram runt om i världen för våra kunder, så väl privat som för företagskunder.

Sverige: Eco-Friendly Options

Vi hälsar dig välkommen till vår Eco-vänliga sajt för Ledningsalternativ. Nedan hittar du information om vårt program för återvinning och de alternativ vi erbjuder för uppgradering till en ny produkt, utbyte av ditt gamla batteri, eller ansvarsfull återvinning av gamla produkter.

Alternativ 1: Varunamnet UPS

APC Trade UPS Programme - Med detta generösa erbjudande kommer APC att återta gamla UPS:er (oberoende av märke), och erbjuda dig en splitterny enhet som kan vara upp till 4x effekten hos den återlämnade enheten, och med upp till 25% rabatt. Med detta följer den enligt standard 2 åriga garantin och därmed frid i sinnet.

> Byt upp din UPS nu!

Alternativ 2: Kassetter för utbytesbatterier (RBC)

När du köper en APC RBC, återtar vi dina gamla batterier utan extra kostnad. Följ bara anvisningarna som medföljer det nya batteriet.

> RBC Replacement

Om du är en privatkund, så kan du använda det insamlingssystem som gäller där du bor. Det kan betyda att du ska skicka eller frakta batteriet till en angiven återvinningsstation i närheten av där du bor.

Alternativ 3: Återanvänd dina produkter

Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), har kunderna, när de köper ny elektrisk eller elektronisk utrustning från APC by Schneider, rätt att:

Om du är en privatkund, så kan du använda det insamlingssystem som gäller där du bor. Det kan betyda att du ska skicka eller frakta batteriet till en angiven återvinningsstation i närheten av där du bor.

APC by Schneider Electric förser dig med detaljerade anvisningar för hantering av kasserad utrustning (EOLI) av deras märke. EOLI finns tillgänglig i avsnittet Sustainable Offer Status på produkternas sida "Tekniska data". I EOLI-dokumentet finns detaljerade, rekommenderade anvisningar för demontering och deponering, samt identifiering av material, komponenter och delmontage som kan kräva speciell hantering vid deponeringen.
Om du vill återvinna din kasserade elektronikutrustning lokalt, är EOLI ett användbart dokument som kan anvisa din valda återvinningsstation om lämplig hantering av det donerade materialet.

WEEE-märkningen på produkter från APC by Schneider Electric gäller för hela EU med WEEE- och e-avfallsregler (t.ex. European Directive 2002/96/EC eller WEEE). Produkterna är märkta enligt lokala regler och bestämmelser för deponering av elektrisk och elektronisk utrustning. WEEE-direktivet definierar ramverket för returnering och återvinning av kasserad elektronisk utrustning i varje europeiskt land. Denna etikett sitter på olika produkter för att visa att produkten inte bara får kastas, utan ska hanteras enligt etablerade rutiner för reklamation.

APC by Schneider Electric är registrerat enligt WEEE och Batteridirektiven.

WEEE & REGISTRERINGSNUMMER FÖR BATTERIER:

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!