• blurred people walking through office building

  Skapar en hållbar framtid för våra kunder, våra samarbetsparter och vår planet

 • En märkning, många fördelar

  Green Premiums historia: Vår miljömärkning Green Premium ger fullständig miljöinformation till alla, från husägare, fastighetsförvaltare och arkitekter till distributörer och OEM-tillverkare

  LÄS MER OM VÅR GREEN PREMIUM ECOLABLE
  Green Premium logo

Jobba grönt


 • Jobba grönt

  APC by Schneider Electric anammar det tilltagande trycket från miljölagstiftningen genom att utforma produkter med större energieffektivitet, färre farliga ämnen, samt miljövänliga alternativ för återvinning och kassation.

  Läs mer om hur vi skyddar vår planet

Batterihantering och återvinning


 • Batterihantering och återvinning

  APC by Schneider Electric har ett starkt engagemang för att erbjuda produkter och tjänster som är säkra och enkla att hantera på ett miljösäkert sätt.  Häri ingår att erbjuda ersättningsbatterier för APC:s UPS-enheter och batterier som klarar alla kraven i regelverken rörande blybatterier och andra batterikemikalier.  APC by Schneider Electric erbjuder enkla och säkra metoder för återvinning av våra produkter.

  Läs mer om batterisäkerhet Sök efter återvinningstjänster i det land där du bor

Miljöefterlevnad

Vi lovar att samarbeta med våra kunder och vår leveranskedja om att följa de regler som berör våra produkter, inklusive återvinningsprogram, efterlevnad rörande konfliktmineraler samt leverantörsansvar.

Läs mer

windmills out in open field under blue sky