Vad är Edge-computing?

Edge-computing är en IT-arkitektur som utformats för att föra program och data närmare användarna eller ”sakerna” som behöver dem. Medan datalagring i molnet orsakade skapandet av få megadatacenter för Edge-computing med sig distribuerad IT med ett exponentiellt antal mikrodatacenter.
Default Alternative Text

Edge-databehandling möjliggör digital transformation

Varför Edge-copmputing?

Under företagens digitala omvandling använder många av dem molnbaserade IT-resurser – från datorkraft till lagring och tillämpningar – i syfte att förbättra kundupplevelsen, effektivisera verksamheten och skapa nya affärsmöjligheter.

För att uppfylla användarnas förväntningar behöver de komplettera dessa molnbaserade resurser – och det är där Edge-computing kommer in. Edge-datacenter gör det möjligt att uppnå högre bandbredd, kortare svarstider, regelefterlevnad för platsen och datasekretess.

Default Alternative Text

Var används Edge-computing? Här är bara några få tillämpningar…

Expertis för Edge-databehandling till din tillämpning

Våra specialister inom Edge-databehandling är redo att vägleda dig till de bästa lösningarna för verksamheten. Kontakta oss idag!
Kontakta oss
Windmills in movement

Edge

Driftsättning av Edge-databehandlingslösningar kräver samma nivå av tillförlitlighet och prestanda som stora datacenter.
 • Vad menar vi med återhämtningsförmåga med Edge?

  Kevin Brown, SVP Innovation och CTO för Schneider Electrics IT-division, delar med sig av sin kunskap om varför serverrum och kopplingsskåp dominerar systemtillgängligheten – och varför de här verksamhetskritiska mikrodatacentren kan bli den svaga länken om de inte utformas och sköts på rätt sätt.

Tre saker som möjliggör Edge

 • Fjärrhantering

  Edge-datacenter är ofta utspridda ”lights out”-anläggningar, med liten eller ingen IT-personalstyrka. Traditionella lösningar för fjärrhantering kan vara kostsamma och är inte enkelt skalbara. Innovativa molnbaserade plattformar ger:

  • Förenklad fjärrövervakning och -hantering
  • Realtidsöverblick av status när som helst, var som helst, på vilken enhet som helst
  • Prediktiva analyser för att säkerställa proaktiva servicebesök endast när de behövs

 • Fysisk säkerhet

  För att förhindra obehörig åtkomst till IT-utrustning i Edge-datacenter är korrekt fysisk säkerhet mycket viktigt. För det här krävs tre komponenter:

  • Övervakning av det fysiska utrymmet med temperatur- och fuktsensorer
  • Passersystem
  • Ljud- och videoövervakning med inspelning

 • Snabb driftsättning

  När företag planerar att driftsätta ett stort antal Edge-datacenter är det viktigt att säkerställa att de är standardiserade, upprepningsbara och snabba. Det här kräver:

  • Förkonfigurerad, integrerad utrustning som kombinerar servrar, lagring, nätverk och programvara och levereras i en enda central
  • Referensdesign som specificerar systemen för stödrack, UPS:er, PDU:er och kylning

Tala med en Edge-specialist i dag

Ta kontakt med våra experter för att se till att din IT-infrastruktur kan stödja den digitala omvandlingen.
Ta kontakt
Cropped shot of two businesspeople shaking hands during a meeting in the boardroom.

Mikrodatacenterlösningar

Ger den SÄKERHET som verksamhetskritiska applikationer kräver

Vad är ett mikrodatacenter?

Ett mikrodatacenter är ett säkert och komplett skåp med kapacitet för alla viktiga IT-komponenter – ofta med en konvergerad eller hyperkonvergerad infrastruktur – tillsammans med hantering och övervakning av programvaruenheter. De innefattar också alla nödvändiga stödrack och UPS:er, samt strömförsörjning och kylning.

Vi har ett komplett utbud av mycket säkra och kostnadseffektiva mikrodatacenter som är lätta att driftsätta för alla Edge-miljöer. Vår molnbaserade övervakningsplattform möjliggör snabbt skalbara och intelligenta sätt att hantera distribuerade tillgångar.

Se våra lösningar med mikrodatacenter

Default Alternative Text

Varför ska du välja APC by Schneider Electric?

 • Förbättrad säkerhet med Edge

  Våra mikrodatacenter ger en fysiskt och digitalt säker lösning för IT med Edge – från grundläggande till avancerade nivåer.

  Vi levererar det här med:

  • Internetsäkerhet på enhetsnivå för alla APC-anslutna produkter
  • Oerhört säkra kapslingsalternativ
  • Fjärrsäkerhetsövervakning och -kontroll som omfattar åtkomst med HID-nyckelkort, bokföring med granskningsloggar, intrångsdetektering och miljömässig avkänning

Har du frågor?

Om du har fler frågor meddelar du bara oss med hjälp av formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.
Kontakta oss