Vårt varumärke

Vad är Edge Computing?

Edge Computing är en IT-driftsättning som utformats för att föra program och data så nära användarna som möjligt eller ”sakerna” som behöver dem.

Edge Computing kontra Fog Computing

Dessa branschtermer har så liknande syfte att de kan användas omväxlande och branschen lutar mot att använda Edge Computing som den vedertagna standarden. Cisco myntade uttrycket Fog Computing, men stora aktörer på marknaden, till exempel GE, HPE och APC by Schneider Electric, har antagit termen Edge-databehandling.

Edge Computing kontra datalagring i molnet

Edge Computing kompletterar datalagring i molnet i en hybrid IT-miljö. Datalagring i molnet utnyttjar centraliserade datacenter medan Edge-databehandling utnyttjar distribuerade mikrodatacenter i utkanten av nätverket där data används närmare den plats där de genereras.

Varför behövs Edge Computing?

Edge Computing behövs för att hantera brister i molnbaserade program och tjänster när det gäller prestanda och reglerande krav. Kort sagt kan datalagring i molnet inte alltid uppfylla de krav på svarstid som kritiska tillämpningar ställer. Företag som har statliga bestämmelser gällande var data lagras kan även uppleva att datalagring i molnet inte kan leverera den typ av lokal lagring de behöver.

Det är ett problem eftersom trenden mot digitalisering för att förbättra effektiviteten och verksamhetens resultat driver efterfrågan på tillämpningar som kräver topprestanda, särskilt IoT-tillämpningar (Internet of Things). IoT-tillämpningar kräver ofta mycket bandbredd, låg latens och tillförlitliga prestanda samtidigt som de uppfyller regler och efterlevnadskrav, vilket gör dem till klassiska kandidater för Edge.

Alternativ standardtext

Stöd din digitala omvandling

Hämta White paper 226 ”Drivers and Benefits of Edge Computing” för en ingående analys
Ladda ner PDF

Driftsätta ett Edge-datacenter

Även om driftsättning av Edge-databehandling kan ske på många sätt, kan de vanligtvis delas in i en av tre kategorier:

1. Lokala enheter som har ett visst syfte, till exempel en enhet som driver en byggnads säkerhetssystem eller en molnbaserad lagringsgateway som integrerar en onlinelagringstjänst med lokala system, vilket underlättar dataöverföringar mellan dem.
2. Små, lokaliserade datacenter (1 till 10 rack) som erbjuder betydande bearbetnings- och lagringskapacitet.
3. Regionala datacenter med fler än 10 rack som levererar till relativt stora, lokala användargrupper.

Oavsett storlek är vart och ett av dessa Edge-exempel viktigt för verksamheten, så det är viktigt att maximera tillgängligheten.

Det är därför viktigt att företag bygger Edge-datacenter med samma fokus på tillförlitlighet och säkerhet som de skulle göra för ett stort, centraliserat datacenter. Den här webbplatsen är avsedd att ge den information du behöver för att bygga säkra, tillförlitliga och hanterbara datacenter med höga prestanda som kan främja din organisations digitala omvandling.

Så skapar IoT ett behov av databehandling med Edge

IoT innefattar insamling av data från olika sensorer och enheter och användning av algoritmer på data för att få en insikt som ger affärsfördelar. Industrier inom allt från tillverkning, distribution, trafikhantering till detaljhandel, läkemedel och till och med utbildning använder tekniken för att förbättra kundnöjdheten, minska kostnaderna, förbättra säkerheten och driften samt berika slutanvändarens upplevelse, för att nämna några fördelar.

En återförsäljare kan till exempel använda data från IoT-tillämpningar för att ge kunderna bättre service genom att förutse vad de kan vilja ha baserat på tidigare inköp, erbjuda rabatter på plats och förbättra sina egna kundservicegrupper. För industrimiljöer kan IoT-tillämpningar användas för att stödja program för förebyggande underhåll genom att göra det möjligt att upptäcka när en maskins prestanda avviker från en fastställd baslinje, vilket indikerar att den behöver underhåll.

Listan över möjliga användningsområden är praktiskt taget oändlig, men alla har en sak gemensamt: att samla in mängder med data från många sensorer och smarta enheter och använda dem för att förbättra verksamheten.

Många IoT-tillämpningar förlitar sig på molnbaserade resurser för datorkraft, datalagring och programintelligens som ger företagsinsikter. Det är dock ofta inte optimalt att skicka all data som genereras av sensorer och enheter direkt till molnet, av skäl som vanligtvis beror på bandbredd, latens och reglerande krav.

De tre huvudorsakerna till varför Edge Computing behövs i IoT-tillämpningar

Bandbredd
Den datavolym som vissa IoT-tillämpningar skapar kan vara häpnadsväckande, liksom de kostnader som är kopplade till att skicka allt till molnet, vilket gör lokal bearbetning mer praktisk och fördelaktig. Det är också en avgörande faktor för alla tillämpningar som kräver att stora mängder innehåll strömmas, bland annat video med hög upplösning, som kan användas i olje- och gasprospekteringstillämpningar.
Latens
Vissa tillämpningar kräver extremt låg latens, vilket är den tid det tar för ett datapaket att ta sig till destinationen och tillbaka. Alla tillämpningar som har att göra med säkerhet, till exempel förarlösa bilar, sjukvård eller tillämpningar för verkstadsgolv i industrianläggningar, kräver nästan omedelbar svarstid. Molntjänster är inte optimala i sådana fall på grund av fördröjningen i rundturen till en centraliserad tjänst.
Lagstadgade krav
I hårt reglerade branscher och regioner (till exempel i Europa med den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR) är hanteringen av personuppgifter noga kontrollerad, bland annat var de lagras och hur de överförs, vilket ökar behovet av lokaliserade datacenter.

I alla dessa fall och fler därtill är driftsättning av Edge viktig för att hantera dessa problem.

Exempel på fördelar med digital omvandling

Naturligtvis handlar all IT om att hantera verksamhetskrav, och Edge är inte annorlunda. Edge Computing hjälper företag när de påbörjar digitala omvandlingar och använder IoT-tillämpningar för att förbättra kundupplevelsen och driftseffektiviteten samt för att utveckla nya intäktsflöden.

Förbättra kundupplevelsen

Kunder kan se exempel på IoT-tillämpningar överallt. Digitala skyltar förbättrar deras shopping- och transportupplevelser. Servicetekniker inom industrin använder program för förstärkt verklighet för att hjälpa dem att enklare utföra service på komplicerade maskiner och enheter. Du kan nu sköta det mesta av dina bankärenden via telefonen och övervaka dina sjukvårdsenheter på avstånd. IoT-tillämpningar gör livet enklare för kunder på nästan alla tänkbara sätt.

Förbättra driftseffektiviteten

IoT-tillämpningar bidrar till att förbättra driftseffektiviteten inom områden som förebyggande underhåll för alla typer av maskiner och utrustning, oavsett om det är i industrimiljöer eller datacenter, för att åtgärda problem innan de orsakar driftstopp. Spårning av radiofrekvensidentifiering (RFID) hjälper återförsäljare med inventariehantering och förlustskydd, och gör det möjligt för vårdgivare att spåra dyr utrustning, till exempel datorer på hjulvagnar. Städer använder IoT-tillämpningar för att övervaka korsningar med mycket trafik och kontrollera trafikljus för att minska trafikstockningar. Förbättra driftseffektiviteten är förmodligen den största enskilda anledningen till att företag använder IoT-tillämpningar.

Utveckla nya intäktsflöden

Hela nya branscher växer fram baserat på IoT-teknik. Uber och Lyft skulle inte vara möjliga utan den, och inte heller tjänster med korttidsuthyrning av cyklar och sparkcyklar. Logistikföretag kan erbjuda nya tjänster baserat på deras förmåga att tillhandahålla status i realtid för var containrarna befinner sig och om klimatkontrollerna fungerar som de ska. Förebyggande underhållstjänster som är värdefulla för kunderna innebär också nya intäkter för tillverkare och tjänsteleverantörer. Nu finns det en rad tjänster för hemövervakning som är beroende av en serie sensorer och internetanslutning. Vårdgivare kan nu erbjuda tjänster för ”digitala sjukhus”, bland annat övervakning och analys av fjärranslutna enheter.

Alternativ standardtext

Uppnå hållbarhet och tillgänglighet

I white paper 256 ”Why Cloud Computing Is Requiring Us To Rethink Resiliency At The Edge” diskuteras hur företag kan förbättra anslutningen till sina affärskritiska tillämpningar.
Läs white paper

Exempel i olika branscher

Alla företag, oavsett bransch, kan använda IoT-teknik och Edge-databehandling för att utveckla nya intäktsflöden och förbättra kundupplevelsen och driftseffektiviteten. Principen bakom tillämpningarna är densamma, oavsett den exakta implementeringen: enheter eller sensorer i en ände skickar data till ett Edge-datacenter för bearbetning och kanske en del analyser, sedan till en mer centraliserad tillämpning (ofta i molnet) som ger företaget den utlovade fördelen.

Det råder ingen tvekan om att vissa vertikala branscher växer fram som tidiga användare av IoT-teknik och implementerar framgångsrika tillämpningar. Deras lärdomar gäller även för andra vertikala branscher, så genom att undersöka var de har lyckats kan bidra till att ge idéer till ledare i andra branscher.

Hantera utmaningar med Edge

Men för att dra nytta av fördelarna med IoT-tillämpningar måste Edge-datacenter ha de prestanda och den tillförlitlighet som tillämpningarna kräver. Det innebär en del utmaningar, eftersom Edge-datacenter bokstavligen kan lokaliseras var som helst: i ett kabelskåp eller serverrum, på ett kontor med anställda, i en detaljhandel full av anställda och kunder eller i en tuff utomhusmiljö.

För att säkerställa Edge-datacenters tillförlitlighet och prestanda, oavsett var de befinner sig, måste tre huvudkrav uppfylls: fjärrhantering, snabb och standardiserad driftsättning och fysisk säkerhet.

Alternativ standardtext

Utrusta dig med rätt resurser

I white paper 277 beskrivs fördelarna med ett integrerat ekosystem av verktyg, partner och lösningar för Edge Computing.
Ladda ner PDF
Fjärrhantering och tjänster

De flesta Edge-datacenter har få till inga IT-tekniker som kan hantera dem på plats, vare sig det är en avlägsen utomhusanläggning som driver IoT-tillämpningar eller en återförsäljare med hundratals butiker. I sådana fall är möjligheten att fjärrstyra och -underhålla Edge-komponenterna avgörande. Underhåll måste vara förebyggande och proaktivt för att säkerställa att anläggningen inte drabbas av några driftstopp och för att minska kostnaden för servicesamtal. En molnbaserad hanteringsplattform som utnyttjar intelligenta analysprogram kan vara en effektiv lösning.

Läs mer om fjärrhantering av Edge Computing

Standardiserad och snabb driftsättning

Med tanke på det stora antalet Edge-datacenter som många organisationer kommer att ha är det viktigt att de levereras på ett standardiserat, upprepningsbart och snabbt sätt. Alternativet, en serie tillfälliga IT-driftsättningar, skapar ett mardrömsscenario för både driftsättningstiden och dem kontinuerliga hanteringen.

Med den här lösningen används en referensarkitektur som säkerställer att varje Edge-driftsättning är konsekvent. Sådana arkitekturer definierar en grundnivå för enheter och tjänster, samtidigt som de möjliggör för vissa variationer beroende på kraven för varje plats. Något som är ännu bättre är att ha ett begränsat antal referensdesigner som du kan välja bland för varje anläggning, för att säkerställa konsekvens.

Prefabricerade, modulära mikrodatacenter är ofta en bra lösning för Edge Computing. De innehåller all nödvändig infrastruktur för strömförsörjning och kylningsamt hanteringsprogramvara. Allt är förintegrerat och installerat i en rack eller ett skåp, redo att ta emot IT-utrustning – som oftast installeras av en IT-lösningsleverantör eller systemintegratör. Vissa mikrodatacenter är dessutom godkända av ledande konvergerade och hyperkonvergerade tillverkare av IT-utrustning, vilket hjälper till att säkerställa bra prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer om standardiserad och snabb driftsättning av Edge Computing

Fysisk säkerhet

Edge-datacenter kan finnas i serverrum och IT-skåp, under kassasystem eller skrivbord. Även om de sitter i ett särskilt rum kanske de inte är säkra. Det gör att Edge-infrastrukturen kan skadas av misstag, attackeras av nyfikna aktörer som har för avsikt att orsaka skada, samt av anställda med goda avsikter som helt enkelt inte vet bättre.

För att säkerställa korrekt fysisk säkerhet krävs tre komponenter:

Övervakning av det fysiska utrymmet med hjälp av sensorer som kan rapportera temperatur- och fuktighetsnivåer och upptäcka miljöförändringar som orsakas av brand, rök, översvämning eller liknande.

Kontroll över utrymmet för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till Edge-infrastrukturen.

Övervakning av miljön med ljud och video som spelas in, så att du visuellt kan se vem som har tillgång till Edge-utrymmen.

Det kanske inte kommer som en överraskning att dessa tre delar dominerade bland många svarspersoner i en IDC-undersökning* om de största problemen med Edge-driftsättningar. Problem som rör säkerhet, övervakning och kontroll av tillgången till det fysiska utrymmet utgjorde fem av de sex viktigaste frågorna som över 200 svarspersoner hade kring Edge Computing.

Läse mer om Edge för fysisk säkerhet

* IDC, Edge Computing: The Next Stage of Datacenter Evolution, April 2018.

Läs mer om våra Edge-lösningar här

Utforma, driftsätt och använd på ett säkert och enkelt sätt … i alla Edge-miljöer.
Ta reda på mer

Författare: Jamie Bourassa

Chef för Edge Computing och kanalstrategi för avdelningen för säker strömförsörjning på Schneider Electric

Jamie ansvarar för den kommersiella strategin för avdelningen för säker strömförsörjning och för att se till att Schneider Electric anpassar sig till marknadsutvecklingen för Edge Computing, IoT och andra störningar som ökar den kritiska, lokala databearbetningen för kunder inom alla kommersiella och industriella segment. Med en global karriär inom IT-kanalstrategi, försäljning och erbjudandehantering har Jamie unika kompetenser som behövs för att utvärdera och agera på marknadens aktuella störningar.

Läs mer om Jamie Bourassas Edge-innehåll

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!