Green Premium

Business Growth Concept, hands hold a growing seed
APC by Schneider Electric reaguje na coraz ostrzejsze normy i przepisy środowiskowe. Dlatego projektuje produkty o coraz wyższej efektywności energetycznej, zawierające jeszcze mniej niebezpiecznych substancji oraz gotowe do ekologicznego recyklingu i utylizacji.

Znak ekologiczny Green Premium


  • Znak ekologiczny Green Premium

    Stosując oznaczenie Green Premium — własny znak ekologiczny grupy Schneider Electric — APC by Schneider Electric zobowiązuje się ujawniać wyczerpujące i wiarygodne informacje o wpływie swoich produktów na środowisko naturalne.

    Dowiedz się więcej

Profile środowiskowe produktów


  • Profile środowiskowe produktów

    Profile środowiskowe produktów (PEP — Product Environmental Profile) publikowane przez APC by Schneider Electric zawierają informacje o wpływie produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Dla zapewnienia przejrzystości i wiarygodności prezentowanych informacji dokumenty PEP, podobnie jak proces ich opracowywania, spełniają wymagania normy ISO 14025:2006 Etykiety i deklaracje środowiskowe — Deklaracje środowiskowe III typu — Zasady i procedury

    Więcej informacji o normie ISO 14025 Więcej informacji o EcoPassport

Ocena cyklu życia i wskaźniki środowiskowe

APC by Schneider Electric używa programu Environmental Information & Management Explorer (EIME) do całościowych analiz cyklu życia produktów. Oprogramowanie to, opracowane specjalnie z myślą o branży elektrycznej i elektronicznej, uwzględnia wskaźniki środowiskowe odzwierciedlające stan środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Dowiedz się więcej

Aerial view of a water plant