Nasze marki

Znak ekologiczny Green Premium

Enjoying
Narzędzia służące ochronie naszej planety...

Nasza planeta boryka się z różnymi problemami środowiskowymi: zmianą klimatu wiążącą się z wydajnością energetyczną oraz emisją CO2, uszczuplaniem surowców związanym z ich zużywaniem oraz recyklingiem czy też bioróżnorodnością oraz bezpieczeństwem ludzi i środowiska naturalnego zagrożonym niebezpiecznymi substancjami i odpadami…

Mając na uwadze powyższe problemy, zostały podjęte liczne inicjatywy zmierzające do określenia zasad lub standardów obowiązujących na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Jest to widoczne zwłaszcza w sektorze przemysłu elektrycznego, gdzie wdrażane są środki w celu rozwiązania kwestii substancji niebezpiecznych, wydajności energetycznej, recyklingu i odpadów. W ten sposób instytucje krajowe i międzynarodowe podejmują starania w celu ochrony środowiska naturalnego. Działania te obejmują przede wszystkim wdrażanie regulacji prawnych zobowiązujących do tworzenia produktów ekologicznych, gospodarowania odpadami oraz ograniczenia użycia wybranych szkodliwych materiałów i substancji chemicznych.

Eko-znak Green Premium wspiera rozwiązywanie problemów środowiskowych

Stosując oznaczenie Green Premium — własny znak ekologiczny grupy Schneider Electric — APC by Schneider Electric zobowiązuje się ujawniać wyczerpujące i wiarygodne informacje o wpływie swoich produktów na środowisko naturalne. Dzięki temu klienci mogą być pewni zgodności naszych produktów z wymogami i skutecznie wdrażać je do własnych polityk środowiskowych. Eko-znak Green Premium to narzędzie, które pomaga klientom Schneider Electric obliczyć ślad węglowy, przewidzieć i zapewnić pełną zgodność produktu z przepisami o substancjach chemicznych, uzyskać wszystkie odpowiednie informacje służące do opracowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz ograniczyć koszty wycofania z użytku, optymalizując ich przydatność do recyklingu.

APC by Schneider Electric nadaje produktom znak Green Premium, jeśli dla danego produktu dostępna jest:

  • deklaracja przestrzegania wymogów ochrony środowiska (profil środowiskowy PEP — Product Environmental Profile);
  • instrukcja zagospodarowania/utylizacji po wycofaniu z eksploatacji (EoLI);
  • zawartość substancji potencjalnie niebezpiecznych zgodnie z opisem w europejskim rozporządzeniu REACh;
  • deklaracja o występowaniu ołowiu, chromu, kadmu, rtęci, polibromowanego bifenylu (PBB) oraz polibromowanego eteru difenylowego (PBDE), poniżej progów określonych w dyrektywie RoHS;
  • deklaracja o występowaniu ołowiu, kadmu oraz rtęci poniżej progów określonych w dyrektywie ws. akumulatorów.

Obecnie 85% przychodów APC by Schneider Electric ze sprzedaży produktów przypada na produkty Green Premium. Unikalny znak ekologiczny przyznawany jest według przejrzystych kryteriów, a wszystkie informacje środowiskowe dostępne są online i podlegają ocenie zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Eko-znak Green Premium wskazuje na najbardziej ekologiczne rozwiązania, które można zastosować w celu uproszczenia procesów biznesowych, wsparcia polityki środowiskowej oraz ograniczenia śladu węglowego. Nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ale również pozwala na uzyskanie jednym kliknięciem informacji o substancjach potencjalnie niebezpiecznych zawartych w produkcie.

Dokumenty Green Premium są dostępne na stronach produktów oraz w narzędziu do sprawdzania produktów.

Sprawdź status Green Premium produktów APC

Aby uzyskać dodatkowe informacje o inicjatywie APC by Green Premium i jej potencjalnym wpływie na Twoją działalność, skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!