Nasze marki

Znak ekologiczny Green Premium

Enjoying
Narzędzia służące ochronie naszej planety...

Nasza planeta boryka się z różnymi problemami środowiskowymi: zmianą klimatu wiążącą się z wydajnością energetyczną oraz emisją CO2, uszczuplaniem surowców związanym z ich zużywaniem oraz recyklingiem czy też bioróżnorodnością oraz bezpieczeństwem ludzi i środowiska naturalnego zagrożonym niebezpiecznymi substancjami i odpadami…

Mając na uwadze powyższe problemy, zostały podjęte liczne inicjatywy zmierzające do określenia zasad lub standardów obowiązujących na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Jest to widoczne zwłaszcza w sektorze przemysłu elektrycznego, gdzie wdrażane są środki w celu rozwiązania kwestii substancji niebezpiecznych, wydajności energetycznej, recyklingu i odpadów. W ten sposób instytucje krajowe i międzynarodowe podejmują starania w celu ochrony środowiska naturalnego. Działania te obejmują przede wszystkim wdrażanie regulacji prawnych zobowiązujących do tworzenia produktów ekologicznych, gospodarowania odpadami oraz ograniczenia użycia wybranych szkodliwych materiałów i substancji chemicznych.

Eko-znak Green Premium wspiera rozwiązywanie problemów środowiskowych

Stosując oznaczenie Green Premium — własny znak ekologiczny grupy Schneider Electric — APC by Schneider Electric zobowiązuje się ujawniać wyczerpujące i wiarygodne informacje o wpływie swoich produktów na środowisko naturalne. Dzięki temu klienci mogą być pewni zgodności naszych produktów z wymogami i skutecznie wdrażać je do własnych polityk środowiskowych. Eko-znak Green Premium to narzędzie, które pomaga klientom Schneider Electric obliczyć ślad węglowy, przewidzieć i zapewnić pełną zgodność produktu z przepisami o substancjach chemicznych, uzyskać wszystkie odpowiednie informacje służące do opracowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz ograniczyć koszty wycofania z użytku, optymalizując ich przydatność do recyklingu.

APC by Schneider Electric nadaje produktom znak Green Premium, jeśli dla danego produktu dostępna jest:

  • deklaracja przestrzegania wymogów ochrony środowiska (profil środowiskowy PEP — Product Environmental Profile);
  • instrukcja zagospodarowania/utylizacji po wycofaniu z eksploatacji (EoLI);
  • zawartość substancji potencjalnie niebezpiecznych zgodnie z opisem w europejskim rozporządzeniu REACh;
  • deklaracja o występowaniu ołowiu, chromu, kadmu, rtęci, polibromowanego bifenylu (PBB) oraz polibromowanego eteru difenylowego (PBDE), poniżej progów określonych w dyrektywie RoHS;
  • deklaracja o występowaniu ołowiu, kadmu oraz rtęci poniżej progów określonych w dyrektywie ws. akumulatorów.

Obecnie 85% przychodów APC by Schneider Electric ze sprzedaży produktów przypada na produkty Green Premium. Unikalny znak ekologiczny przyznawany jest według przejrzystych kryteriów, a wszystkie informacje środowiskowe dostępne są online i podlegają ocenie zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Eko-znak Green Premium wskazuje na najbardziej ekologiczne rozwiązania, które można zastosować w celu uproszczenia procesów biznesowych, wsparcia polityki środowiskowej oraz ograniczenia śladu węglowego. Nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ale również pozwala na uzyskanie jednym kliknięciem informacji o substancjach potencjalnie niebezpiecznych zawartych w produkcie.

Dokumenty Green Premium są dostępne na stronach produktów oraz w narzędziu do sprawdzania produktów.

Sprawdź status Green Premium produktów APC

Aby uzyskać dodatkowe informacje o inicjatywie APC by Green Premium i jej potencjalnym wpływie na Twoją działalność, skontaktuj się z nami

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!