Nasze marki

Wskaźniki środowiskowe

Woman watering garden outside of her home

Poniżej wyjaśniamy znaczenie poszczególnych wskaźników środowiskowych: 

Uszczuplanie surowców (RMD — Raw Material Depletion) Ten wskaźnik określa ilościowo zużycie surowców podczas cyklu życia produktów. Wyrażony jest jako stosunek zasobów naturalnych zużywanych każdego roku do rocznych rezerw tego surowca.

Wyczerpywanie energii (ED — Energy Depletion) Ten wskaźnik określa ilość zużytej energii pochodzenia kopalnianego, hydroelektrycznego, jądrowego lub energii wytwarzanej z innych źródeł. Wskaźnik ten uwzględnia energię pochodzącą z materiałów wytworzonych podczas spalania. Wyrażony jest w megadżulach.

Wyczerpywanie wody (WD — Water Depletion) Ten wskaźnik służy do obliczania ilości zużytej wody, w tym wody pitnej oraz wody ze źródeł przemysłowych. Wyrażony jest w dm3.

Globalne ocieplenie (GW — Global Warming) Globalne ocieplenie planety to wynik pogłębiania się efektu cieplarnianego wynikającego z odbijania światła słonecznego od powierzchni ziemi, które pochłaniane jest przez niektóre gazy, zwane gazami cieplarnianymi. Efekt ten wyrażany jest w gramorównoważnikach CO2.

Zubożenie ozonu (OD — Ozone Depletion)
Ten wskaźnik określa wpływ na zjawisko zanikania warstwy ozonu w stratosferze spowodowane wybranymi gazami. Efekt ten wyrażony jest w gramorównoważnikach CFC-11.

Toksyczność powietrza (AT — Air Toxicity) Ten wskaźnik przedstawia toksyczność powietrza w środowisku człowieka. Uwzględnia standardowo przyjęte stężenia kilku gazów w powietrzu oraz ilość gazu wyemitowanego w ciągu cyklu życia. Wskazana wartość odpowiada ilości powietrza wymaganego w celu rozrzedzenia gazów do akceptowalnych stężeń.

Wytwarzanie ozonu fotochemicznego (POC — Photochemical Ozone Creation) Ten wskaźnik podaje w ujęciu ilościowym wpływ na zjawisko smogu (fotochemiczne utlenianie wybranych gazów tworzące ozon) i jest wyrażony w gramorównoważnikach etylenu (C2H4).

Zakwaszenie powietrza (AA — Air Acidification) Kwaśne substancje obecne w atmosferze przenoszone są przez deszcz. Wysoki poziom zakwaszenia deszczu może szkodzić lasom. Wpływ zakwaszenia obliczany jest za pomocą potencjału zakwaszenia wybranych substancji i wyrażony jest jako równoważnik H+.

Toksyczność wody (WT — Water Toxicity) Ten wskaźnik przedstawia toksyczność wody. Uwzględnia standardowo przyjęte stężenia kilku substancji w wodzie oraz ilość substancji wpuszczonych do wody w ciągu cyklu życia. Wskazana wartość odpowiada ilości wody wymaganej w celu rozrzedzenia tych substancji do akceptowalnych stężeń.

Wytwarzanie niebezpiecznych odpadów (HWP — Hazardous Waste Production) Ten wskaźnik służy do obliczania ilości specjalnie utylizowanych odpadów wytwarzanych we wszystkich fazach cyklu życia (produkcja, dystrybucja i utylizacja). Na przykład specjalne odpady przemysłowe w fazie produkcji, odpady powiązane z produkcją energii elektrycznej itd. Wyrażony jest w kilogramach.

Ocena cyklu życia i wskaźniki środowiskowe

Więcej informacji o EIME

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!