Nasze marki

Wskaźniki środowiskowe

Woman watering garden outside of her home

Poniżej wyjaśniamy znaczenie poszczególnych wskaźników środowiskowych: 

Uszczuplanie surowców (RMD — Raw Material Depletion) Ten wskaźnik określa ilościowo zużycie surowców podczas cyklu życia produktów. Wyrażony jest jako stosunek zasobów naturalnych zużywanych każdego roku do rocznych rezerw tego surowca.

Wyczerpywanie energii (ED — Energy Depletion) Ten wskaźnik określa ilość zużytej energii pochodzenia kopalnianego, hydroelektrycznego, jądrowego lub energii wytwarzanej z innych źródeł. Wskaźnik ten uwzględnia energię pochodzącą z materiałów wytworzonych podczas spalania. Wyrażony jest w megadżulach.

Wyczerpywanie wody (WD — Water Depletion) Ten wskaźnik służy do obliczania ilości zużytej wody, w tym wody pitnej oraz wody ze źródeł przemysłowych. Wyrażony jest w dm3.

Globalne ocieplenie (GW — Global Warming) Globalne ocieplenie planety to wynik pogłębiania się efektu cieplarnianego wynikającego z odbijania światła słonecznego od powierzchni ziemi, które pochłaniane jest przez niektóre gazy, zwane gazami cieplarnianymi. Efekt ten wyrażany jest w gramorównoważnikach CO2.

Zubożenie ozonu (OD — Ozone Depletion)
Ten wskaźnik określa wpływ na zjawisko zanikania warstwy ozonu w stratosferze spowodowane wybranymi gazami. Efekt ten wyrażony jest w gramorównoważnikach CFC-11.

Toksyczność powietrza (AT — Air Toxicity) Ten wskaźnik przedstawia toksyczność powietrza w środowisku człowieka. Uwzględnia standardowo przyjęte stężenia kilku gazów w powietrzu oraz ilość gazu wyemitowanego w ciągu cyklu życia. Wskazana wartość odpowiada ilości powietrza wymaganego w celu rozrzedzenia gazów do akceptowalnych stężeń.

Wytwarzanie ozonu fotochemicznego (POC — Photochemical Ozone Creation) Ten wskaźnik podaje w ujęciu ilościowym wpływ na zjawisko smogu (fotochemiczne utlenianie wybranych gazów tworzące ozon) i jest wyrażony w gramorównoważnikach etylenu (C2H4).

Zakwaszenie powietrza (AA — Air Acidification) Kwaśne substancje obecne w atmosferze przenoszone są przez deszcz. Wysoki poziom zakwaszenia deszczu może szkodzić lasom. Wpływ zakwaszenia obliczany jest za pomocą potencjału zakwaszenia wybranych substancji i wyrażony jest jako równoważnik H+.

Toksyczność wody (WT — Water Toxicity) Ten wskaźnik przedstawia toksyczność wody. Uwzględnia standardowo przyjęte stężenia kilku substancji w wodzie oraz ilość substancji wpuszczonych do wody w ciągu cyklu życia. Wskazana wartość odpowiada ilości wody wymaganej w celu rozrzedzenia tych substancji do akceptowalnych stężeń.

Wytwarzanie niebezpiecznych odpadów (HWP — Hazardous Waste Production) Ten wskaźnik służy do obliczania ilości specjalnie utylizowanych odpadów wytwarzanych we wszystkich fazach cyklu życia (produkcja, dystrybucja i utylizacja). Na przykład specjalne odpady przemysłowe w fazie produkcji, odpady powiązane z produkcją energii elektrycznej itd. Wyrażony jest w kilogramach.

Ocena cyklu życia i wskaźniki środowiskowe

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!