Naše značky

Green Premium

Business Growth Concept, hands hold a growing seed

Společnost APC by Schneider Electric reaguje na zvýšený tlak zákonů na ochranu životního prostředí tím, že své produkty konstruuje s vyšší účinností, nižším obsahem nebezpečných látek a nabízí možnost jejich recyklace.

Produktu profilů na ochranu životního prostředí

Dokumenty Product Environmental Profile (PEP) vydávané společností APC by Schneider Electric upřesňují environmentální aspekty produktů během jejich životního cyklu. Aby bylo možno zajistit transparentnost a ověření předkládaných informací, dodržují dokumenty PEP i proces jejich přípravy normu ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

Hodnocení životního cyklu a environmentální ukazatele

Společnost APC by Schneider Electric si pro analýzu úplného životního cyklu svých produktů vybrala softwarový nástroj Environmental Information & Management Explorer (EIME). Tento nástroj byl vyvinut speciálně pro potřeby elektrotechnického a elektrického odvětví a zahrnuje environmentální indikátory upřesňující stav životního prostředí a dopadů na lidské zdraví.
Další informace
Aerial view of a water plant

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!