Naše značky

Ekologická značka Green Premium

Enjoying

Nástroje chránící naši planetu…

Naše planeta čelí řadě hrozeb v oblasti životního prostředí: změna klimatu související s energetickou účinností a uhlíkovou stopou, vyčerpání surovinových zásob související se spotřebou materiálu a recyklací, biodiverzita a bezpečnost osob a prostředí související s nebezpečnými látkami a odpady…

Za účelem řešení těchto problémů vzniká řada iniciativ snažících se na národní i mezinárodní úrovni vytvořit pravidla či normy. V odvětví elektrické energie se konkrétně přijímají opatření v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami, energetickou účinností, recyklací a odpady. Národní i mezinárodní výbory se snaží chránit životní prostředí cestou nařízení vyžadujících ekologickou konstrukci produktů, správu odpadů a omezení použití některých škodlivých látek a chemikálií.

Značka Green Premium k řešení ekologických problémů

Prostřednictvím firemního označení Green Premium se společnost APC by Schneider Electric zavazuje k publikování rozsáhlých a spolehlivých informací o environmentálních dopadech našich výrobků. Zákazníkům umožňuje potvrdit stav dodržování předpisů u konkrétních výrobků a začlenit je do svých ekologických zásad. Prostřednictvím ekologické značky Green Premium nabízí skupina Schneider Electric nástroj pomáhající zákazníkům při výpočtu uhlíkové stopy, přípravě a zajištění dodržování všech nařízení upravujících používání nebezpečných látek, zajištění všech potřebných informací pro vývoj ekologického řešení a snížení nákladů na konec životního cyklu produktu prostřednictvím optimalizace jeho recyklovatelnosti.

APC by Schneider Electric značkou Green Premium označuje výrobky, u nichž jsou dostupné následující informace:

  • Prohlášení o vlivu na životní prostředí (PEP – Product Environmental Profile);
  • Pokyny pro nakládání s produktem na konci jeho životnosti (EoLI);
  • Obsah nebezpečných látek definovaných v evropské směrnici REACh;
  • Prohlášení o nepřítomnosti nadlimitního množství olova, chromu, kadmia, rtuti, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) (prahové hodnot jsou stanoveny ve směrnici RoHS).
  • Prohlášení o nepřítomnosti nadlimitního množství olova, kadmia a rtuti (prahové hodnot jsou stanoveny ve směrnici 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech).

85 % výnosů společnosti APC by Schneider Electric z produktů v současnosti pochází z výrobků nesoucích značku Green Premium. Definice této jedinečné ekologické značky, její jasně stanovená pravidla i veškeré ekologické informace jsou k dispozici on-line a jsou hodnoceny podle mezinárodních norem.

Ekologická značka Green Premium by měla představovat klíčový ukazatel nejekologičtější cesty ke zjednodušení procesu podnikání, podpory environmentálních zásad a omezování uhlíkové stopy. Díky značce Green Premium je nyní možno snadno přispět ke zlepšení stavu Země a získat informace ohledně environmentálních dopadů produktů – stačí jediné klepnutí.

Dokumenty související se značkou Green Premium jsou k dispozici na stránkách věnovaných produktům pomocí nástroje Check a Product.

Zjistěte si, zda produkty APC splňují podmínky značky Green Premium

Pro získání doplňkových informací ohledně iniciativy APC by Green Premium a jejích eventuálních dopadů na vaše podnikání nás prosím kontaktujte .

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!