Naše značky

Ekologická značka Green Premium

Enjoying

Nástroje chránící naši planetu…

Naše planeta čelí řadě hrozeb v oblasti životního prostředí: změna klimatu související s energetickou účinností a uhlíkovou stopou, vyčerpání surovinových zásob související se spotřebou materiálu a recyklací, biodiverzita a bezpečnost osob a prostředí související s nebezpečnými látkami a odpady…

Za účelem řešení těchto problémů vzniká řada iniciativ snažících se na národní i mezinárodní úrovni vytvořit pravidla či normy. V odvětví elektrické energie se konkrétně přijímají opatření v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami, energetickou účinností, recyklací a odpady. Národní i mezinárodní výbory se snaží chránit životní prostředí cestou nařízení vyžadujících ekologickou konstrukci produktů, správu odpadů a omezení použití některých škodlivých látek a chemikálií.

Značka Green Premium k řešení ekologických problémů

Prostřednictvím firemního označení Green Premium se společnost APC by Schneider Electric zavazuje k publikování rozsáhlých a spolehlivých informací o environmentálních dopadech našich výrobků. Zákazníkům umožňuje potvrdit stav dodržování předpisů u konkrétních výrobků a začlenit je do svých ekologických zásad. Prostřednictvím ekologické značky Green Premium nabízí skupina Schneider Electric nástroj pomáhající zákazníkům při výpočtu uhlíkové stopy, přípravě a zajištění dodržování všech nařízení upravujících používání nebezpečných látek, zajištění všech potřebných informací pro vývoj ekologického řešení a snížení nákladů na konec životního cyklu produktu prostřednictvím optimalizace jeho recyklovatelnosti.

APC by Schneider Electric značkou Green Premium označuje výrobky, u nichž jsou dostupné následující informace:

  • Prohlášení o vlivu na životní prostředí (PEP – Product Environmental Profile);
  • Pokyny pro nakládání s produktem na konci jeho životnosti (EoLI);
  • Obsah nebezpečných látek definovaných v evropské směrnici REACh;
  • Prohlášení o nepřítomnosti nadlimitního množství olova, chromu, kadmia, rtuti, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) (prahové hodnot jsou stanoveny ve směrnici RoHS).
  • Prohlášení o nepřítomnosti nadlimitního množství olova, kadmia a rtuti (prahové hodnot jsou stanoveny ve směrnici 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech).

85 % výnosů společnosti APC by Schneider Electric z produktů v současnosti pochází z výrobků nesoucích značku Green Premium. Definice této jedinečné ekologické značky, její jasně stanovená pravidla i veškeré ekologické informace jsou k dispozici on-line a jsou hodnoceny podle mezinárodních norem.

Ekologická značka Green Premium by měla představovat klíčový ukazatel nejekologičtější cesty ke zjednodušení procesu podnikání, podpory environmentálních zásad a omezování uhlíkové stopy. Díky značce Green Premium je nyní možno snadno přispět ke zlepšení stavu Země a získat informace ohledně environmentálních dopadů produktů – stačí jediné klepnutí.

Dokumenty související se značkou Green Premium jsou k dispozici na stránkách věnovaných produktům pomocí nástroje Check a Product.

Zjistěte si, zda produkty APC splňují podmínky značky Green Premium

Pro získání doplňkových informací ohledně iniciativy APC by Green Premium a jejích eventuálních dopadů na vaše podnikání nás prosím kontaktujte .

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!