Naše značky

Environmentální ukazatele

Woman watering garden outside of her home

Získejte více informací o environmentálních ukazatelích a jejich zkratkách: 

Spotřeba surovinových zásob – Raw Material Depletion (RMD) Tento ukazatel vyčísluje spotřebu surovin během životního cyklu produktu. Vyjadřuje se formou podílu přírodních zdrojů, jež každoročně zmizí, vůči celkovým zásobám daného zdroje v daném roce.

Spotřeba energie – Energy Depletion (ED) tento ukazatel vyjadřuje spotřebu energie z fosilních, hydroelektrických, jaderných či jiných zdrojů. Ukazatel zohledňuje energii získanou z materiálu jeho spálením. Vyjadřuje se v MJ.

Spotřeba vody – Water Depletion (WD) Tento ukazatel vyjadřuje množství spotřebované vody (včetně pitné a vody z průmyslových zdrojů). Vyjadřuje se v dm3.

Globální oteplování – Global Warming (GW) Globální oteplování planety je důsledkem zesílení skleníkového jevu, kdy větší množství tzv. „skleníkových plynů“ vede pohlcování části slunečního záření odraženého od zemského povrchu. Efekt se vyčísluje v gramech ekvivalentu CO2.

Narušení ozónové vrstvy – Ozone Depletion (OD)
Tento ukazatel stanovuje příspěvek k zeslabování stratosférické ozónové vrstvy v důsledku emisí určitých plynů. Efekt se vyčísluje v gramech ekvivalentu CFC-11.

Toxicita vzduchu – Air Toxicity (AT) Tento ukazatel vyjadřuje toxicitu vzduchu v lidmi obývaném prostředí. Zohledňuje typicky akceptované koncentrace některých plynů ve vzduchu a množství plynu uvolněného během životního cyklu produktu. Udávané hodnoty odpovídají objemu vzduchu potřebnému k rozředění těchto plynů na přijatelnou koncentraci.

Tvorba fotochemického ozónu – Photochemical Ozone Creation (POC) Tento ukazatel kvantifikuje příspěvek produktu ke vzniku tzv. „fotochemického smogu“ (fotochemická oxidace určitých plynů, při níž vzniká ozón) a vyjadřuje se v gramech ekvivalentu etylénu (C2H4).

Acidifikace vzduchu – Air Acidification (AA) Kyselé sloučeniny přítomné v atmosféře unášené deštěm. Vysoká míra acidity deště může poškozovat lesy. Příspěvek k acidifikaci se vypočítává na základě acidifikačních potenciálů příslušných sloučenin a vyjadřuje se v ekvivalentu H+.

Toxicita vody – Water Toxicity (WT) Tento ukazatel vyjadřuje toxicitu vody. Zohledňuje typicky akceptované koncentrace některých látek ve vodě a množství látek uvolněných během životního cyklu produktu. Udávané hodnoty odpovídají objemu vody potřebnému k rozředění těchto látek na přijatelnou koncentraci.

Produkce nebezpečných odpadů – Hazardous Waste Production (HWP) Tento ukazatel kvantifikuje odpady vyžadující zvláštní zacházení, k jejichž vzniku dochází ve všech životních fázích (výroba, distribuce a použití). Jde například o speciální průmyslové odpady vzniklé ve fázi výroby, odpady související s výrobou elektrické energie atp. vždy vyjádřené v kg.

Hodnocení životního cyklu a environmentální ukazatele

Více informací o EIME

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!