Naše značky

Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí

Supervisor engineer pointing the wind turbine

Společnost APC by Schneider Electric dodává svým zákazníkům produkty, které jsou plně v souladu s příslušnými vládními nařízeními a mezinárodními protokoly. Snažíme se spolupracovat s našimi zákazníky a dodavateli s cílem dodržovat pravidla, jež se týkají našich výrobků.

REACH – látky vzbuzující mimořádné obavy

Nařízení (ES) 1907/2006 Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vyžaduje po společnosti APC hodnocení jejích produktů z hlediska obsahu určitých látek vzbuzujících mimořádné obavy a informování zákazníků, pokud se v nich tyto látky vyskytnou.
Další informace
Man in suit holding an outlet and plug disguised with green felt to give the green look

Konfliktní minerály

V červnu 2010 byl v USA schválen zákon Dodd-Frank Financial Reform & Consumer Protection Act, který v části 1502(b) ukládá všem veřejně obchodovatelným americkým společnostem povinnost zveřejnit informace o používání tzv. konfliktních minerálů. Na společnost APC by Schneider Electric se tato povinnost přímo nevztahuje, nicméně dodává své výrobky společnostem, pro které závazné je. Společnost APC se snaží vyhýbat použití konfliktních minerálů a svým zákazníkům poskytuje informace, které potřebují k naplnění svých povinností dle výše uvedeného zákona.
Další informace
Supervisor engineer pointing the wind turbine

Zásady pro oblast kvality a životního prostředí

Společnost APC by Schneider Electric je hrdá na to, že nabízí svým zákazníkům špičkové produkty a služby díky inovacím, výkonům odpovídajícím specifikacím a neustálému zlepšování. Zavazujeme se, že budeme podnikat způsobem, který je odpovědný z hlediska životního prostředí. Naplňováním své odpovědnosti chránit životní prostředí zvyšujeme svou schopnost nabízet konkurenceschopné a ziskové produkty a služby.
Více informací o našich Zásadách pro oblast kvality a životního prostředí

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!