Naše značky

Dodržování zásad RoHS a REACH

A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

Společnost APC by Schneider Electric staví své poznatky v souladu s předpisy RoHS a REACH na informacích poskytnutých třetími stranami. Přitom se snaží o podnikání přiměřených kroků k zajištění vhodných a přesných informací. Provádí například test likvidace či chemický rozbor dodávaných součástek a materiálů. 

Dodržování pravidel RoHS znamená, že výrobky splňují základní požadavky definované v evropské směrnici 2011/65/EU (RoHS2). Vezměte prosím v úvahu, že mnoho výrobků společnosti APC nevyžaduje evropské prohlášení o shodě, nemusí být označeny symbolem CE a nemusí k nim být k dispozici technický list.

Součástky použité při výrobě produktů, u nichž je uvedeno, že splňují směrnici RoHS, prošly testováním a chemickou analýzou vstupních dílů a materiálů s cílem potvrdit, že celkový obsah bromovaných difenyletherů včetně deka-BDE monomeru je nižší než 1 000 ppm (0,1 % hm.). 

Splnění požadavků směrnice REACH znamená, že deklarované produkty neobsahují látky zařazené na seznam SVHC (Látky vzbuzující mimořádné obavy) v koncentraci vyšší než 1 000 ppm. Tato informace o souladu se směrnicemi je vyjádřením našich nejlepších poznatků týkajících se obsahu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v našich produktech. Seznam SVHC se neustále aktualizuje a, není-li uvedeno jinak, zahrnuje prohlášení látky uvedené na webu ECHA. Tato informace o souladu se postupně vyvíjí v závislosti na nových poznatcích o produktech a rozšiřování seznamu SVHC o nové látky.

Prohlášení RoHS a REACH jsou k dispozici na stránkách věnovaných produktům pomocí nástroje Check a Product. 

Kontrola souladu výrobků APC

Odpovědnost dodavatele

APC by Schneider Electric (APC) se zavazuje dodávat zákazníkům výrobky splňující všechna příslušná nařízení, mezinárodní protokoly a normy na ochranu zákazníků. Nezbytným partnerem v tomto úsilí je nám celý dodavatelský řetězec. Žádáme naše partnery o spolupráci při zajišťování toho, aby výrobky, součástky a materiály, které nám dodávají, splňovaly příslušné požadavky a aby nám zasílali údaje nutné k prokázání souladu s předpisy.

Více informací o našich normách odpovědnosti dodavatelů

Další informace

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!