Možnosti recyklace

Programy recyklace a zpětného odběru společnosti APC by Schneider Electric

Vítáme vás na našich stránkách věnovaných možnostem řízení šetrnému vůči životnímu prostředí. Níže najdete informace o našem regionálním programu recyklace a možnosti, které poskytujeme při přechodu na nový produkt, výměně vaší staré baterie nebo při recyklaci starých produktů zodpovědným způsobem.

Možnost 1: Nový UPS na protiúčet

Program prodeje zdrojů UPS APC na protiúčet V rámci této výhodné nabídky odebere společnost APC zpět staré zdroje UPS (bez ohledu na značku) a prodá vám zcela nový přístroj, který může být až 4krát výkonnější než ten vrácený, a to se slevou až 25 %. Současně dostanete standardní dvouletou záruku a budete mít po starostech.

> Vyměnit starý zdroj UPS!

Možnost 2: Náhradní bateriové moduly (RBC)

Když si koupíte náhradní bateriový modul APC, odebereme zpět vaši starou baterii bezplatně. Stačí postupovat podle pokynů přiložených k nové baterii.

> Výměna náhradních bateriových modulů

Jste-li domácím spotřebitelem, můžete využít systém sběru baterií zavedený ve vaší zemi. To může vyžadovat odeslat nebo dopravit baterii na místo určené sběrnou službou v rámci vaší země.

Společnost APC by Schneider Electric uzavřela smlouvu se společností Veolia Environmental o správě sběru baterií pro podnikové zákazníky. Chcete-li zorganizovat sběr nebo manipulaci s bateriemi, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti APC by Schneider Electric.

Možnost 3: Recyklace vašich produktů

Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), když zákazníci nakoupí nové elektrické a elektronické zařízení APC by Schneider od společnosti Schneider Electric, mají nárok na:

Jste-li domácím spotřebitelem, můžete využít zavedený systém sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. To může vyžadovat odeslat nebo dopravit baterii na místo určené sběrnou službou v rámci vaší země.

Chcete-li zorganizovat se společností APC by Schneider Electric sběr nebo ošetření odpadních elektrických a elektronických zařízení, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti APC by Schneider Electric.

Společnost APC by Schneider Electric poskytuje ke svým produktům detailní Pokyny k zacházení po skončení životnosti (EOLI). Pokyny EOLI jsou k dispozici v sekci o nabídce stavu udržitelnosti na stránce s technickými specifikacemi produktu. Dokument EOLI uvádí podrobné pokyny k doporučenému rozebrání a likvidaci a identifikuje materiály, komponenty a montážní podsestavy, které mohou vyžadovat speciální opatření na konci životnosti.
Pokud byste chtěli recyklovat odpadní elektrická a elektronická zařízení lokálně, pokyny EOLI jsou užitečným dokumentem, který může pomoci vámi vybranému recyklačnímu subjektu zpracovat dodaný materiál odpovědným způsobem.

Označení OEEZ na produktech APC by Schneider Electric platí pro všechny země Evropské unie s předpisy o OEEZ a elektronickém odpadu (např. evropská směrnice 2002/96/ES nebo OEEZ). Produkty jsou označené v souladu s místními předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice OEEZ definuje rámec pro vracení a recyklování elektronických zařízení v každé evropské zemi. Toto označení se aplikuje na různé produkty jako upozornění, že daný produkt nemá být vyhozen do odpadu, ale odevzdán v rámci zavedeného sběrného systému ke zpracování.

Společnost APC by Schneider Electric je registrována podle požadavků směrnice o OEEZ a o bateriích.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO& PODLE SMĚRNICE O OEEZ A O BATERIÍCH: