Naše značky

Bezpečnost akumulátorů

Wind turbines spinning quickly

Akumulátory společnosti APC by Schneider Electric určené pro záložní zdroje se vyrábějí v nejrůznějších tvarech a chemických složeních. Vztahuje se na ně řada předpisů. Výroba a použití akumulátorů se regulují na úrovni místní, státní, federální i mezinárodní. Vzhledem ke složitosti pravidel, jimiž se řídí použití, přeprava a likvidace akumulátorů, by jejich vlastníci měli znát konkrétní regulatorní stav platný pro jejich situaci a lokalitu.

Dodržování pravidel pro akumulátory

Schneider Electric se zavazuje dodávat produkty, které jsou plně v souladu s příslušnými nařízeními, mezinárodními protokoly a normami vztahujícími se na zákazníky. Do této oblasti spadá zajištění náhradních akumulátorových kazet (RBCs) pro záložní zdroje značky APC a bateriové sady. Další informace

Bezpečné používání

Je důležité vědět, kdy akumulátorová sada dosáhla konce své životnosti. Zařízení značky APC pro ochranu napájení používají hermeticky uzavřené olověné akumulátory s kyselým elektrolytem, jejichž životnost dosahuje přibližně pěti let. Doporučujeme baterie na konci jejich životnosti vyměnit.

Uzavřené olověné akumulátory používané ve výrobcích značky APC by Schneider Electric jsou neprodyšně uzavřeny v ochranných obalech. Při běžném použití a zacházení není možné přijít do styku s vnitřními součástmi akumulátoru. Nesprávné použití akumulátorových kazet, jako například přebíjení nebo přehřátí, může nicméně vést k úniku elektrolytu.

Využijte svou bateriovou kazetu na maximum:

  • Naplánujte si výměnu akumulátoru ještě před koncem jeho životnosti.  Doporučujeme výměnu provádět, když za sebou mají akumulátory 3 až 4 roky používání.
  • Bez ohledu na jejich stáří vyměňte akumulátory tehdy, když vám záložní zdroj vyšle signál, že je nutná jejich výměna.
  • Pokud se záložní zdroj již dále nepoužívá, akumulátor vyjměte a recyklujte 
  • Pokud se záložní zdroj nepoužíval po dobu delší než 12 měsíců, vyměňte akumulátor.
  • Dosahuje-li typická zátěž záložního zdroje 10 nebo méně procent, vyměňte akumulátor jednou za 5 let bez ohledu na to, zda je indikována jeho výměna nebo ne. Funkce sledování nutné výměny je na této úrovni použití méně přesná a nemusí být schopna předvídat opotřebení akumulátoru.
  • Aby bylo možno optimalizovat použití vašeho olověného akumulátoru, prostudujte si prosím příslušná doporučení pro jeho provoz a uskladnění
  • Akumulátory vždy řádně zabalte a přepravujte tak aby jste předešli jejich poškození a úniku nebezpečných chemikálií. Za tím účelem dodržujte naše pokyny pro bezpečné balení a přepravu.
Poškozené akumulátory

Někdy se může stát, že akumulátor začne vydávat zápach, nafoukne se, praskne nebo ztratí víčko. Akumulátory v tomto stavu se považují za „poškozené“. Z poškozených akumulátorů mohou unikat nebezpečné chemikálie a může být nutná jejich speciální likvidace. Potřebujete-li pomoci s poškozenými akumulátory, kontaktujte prosím služby zákazníkům.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!