Naše značky

Dodržování pravidel pro akumulátory

Green In City

Mnoho výrobků značky APC obsahuje akumulátory: počínaje uzavřenými olověnými akumulátory ve většině našich záložních zdrojů až po lithium-iontové akumulátory v power bankách. Následující informace vám pomohou zvládat složitá pravidla, jimiž se řídí nakládání s akumulátory. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Bezpečnostní listy (SDSs) – Bezpečnostní listy jsou dokumenty (dříve označované zkratkou MSDS) obsahující bezpečnostní informace o materiálech, jejich fyzických, chemických a toxikologických vlastnostech, regulatorní informace a doporučení zaručující bezpečné nakládání s nimi. Níže naleznete odkazy na bezpečnostní listy pro výrobky značky APC.

APC zajišťuje bezpečnostní listy akumulátorů a následující produktové informační listy akumulátorů jako službu svým zákazníkům. Výrobky, jichž se tyto informační listy týkají, jsou typicky označovány jako „položky“, na něž se nevztahuje povinnost dokládání bezpečnostních listů, jako např. vyhláška Hazard Communication Standard amerického Úřadu pro bezpečnost a zdraví, ani obdobné povinnosti platné v jiných státech. Tyto výrobky jsou konkrétně vyrobeny dle určitých konstrukčních parametrů, jejich koncové využití z této konstrukce vychází a za normálních okolností se z nich uvolňují pouze stopová množství nebezpečných látek.

Obsah materiálů – nařízení, jako například novelizovaná evropská směrnice 2006/66/ES a její dodatek 2013/56/ES a brazilské rozhodnutí CONAMA, omezují obsah určitých látek v akumulátorech. APC schvaluje výhradně použití akumulátorů, které těmto omezením vyhovují. APC provádí destruktivní a nedestruktivní analýzy vzorků dodaných akumulátorů s cílem ověřit prohlášení jejich výrobců. Příslušné certifikáty a testovací protokoly jsou k dispozici na vyžádání.

  • Obsah rtuti (Hg) nižší než: 5 ppm nebo 0,0005 % hmotnostního
  • Obsah kadmia (Cd) nižší než: 20 ppm nebo 0,0020 % hmotnostního
  • Obsah olova (Pb) nižší než: 40 ppm nebo 0,0040 % hmotnostního (nezahrnuje chemikálie v akumulátoru)

Bezpečné balení a doprava – akumulátory jsou dle nařízení IATA o nebezpečných látkách považovány za nebezpečné zboží.  APC konstruuje výrobky obsahující akumulátory a jejich obaly tak, aby bylo možno zajistit jejich bezpečnou přepravu.  Více informací viz naše pokyny pro bezpečné balení a přepravu.
Marketingové materiály produktů APC obsahujících akumulátory obsahují informace o tom, že akumulátory je nutno recyklovat. Mimoto zajišťujeme proces umožňující bezpečné vrácení a recyklaci akumulátorů. Tento proces typicky zahrnuje zajištění míst, kam lze použité akumulátory zasílat nebo odnášet a odkud je následně na vlastní náklady odešleme do odborných recyklačních center. Vezměte prosím v úvahu, že místní pravidla omezují či stanovují úroveň služeb v oblasti recyklace akumulátorů, jež APC může zajistit. Více informací viz Recyklace produktů.

Potřebujete pomoc?

Centrum podpory

Nalezněte odpovědi sami tím, že vyzkoušíte naše nástroje digitální podpory.

Prohledejte časté dotazy

Vyhledejte si potřebné odpovědi v častých dotazech (FAQ) podle jednotlivých témat.

Jak koupit?

Snadno si vyhledejte nejbližšího prodejce nebo distributora APC ve své lokalitě.

Najděte si náhradní baterii

Najděte si originální náhradní baterii APC pro své zařízení UPS

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a my vám pomůžeme při výběru správného produktu nebo s instalací či odstraňováním problémů. Pondělí–pátek 8:00–17:00 hod.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!