Batteribytesservice

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel

Vårt omfattande utbud av batteribytestjänster, utförda av utbildad och certifierad personal, ser till att din UPS fungerar pålitligt och effektivt. När det utförs förebyggande, undviker du oplanerade driftstopp, minskar kostnaderna och skyddar systemets tillgänglighet.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Batteribytesservice Artikelnummer WBATTREPLC Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Li-jonbatteri, omriktningstjänster Artikelnummer WLIBCONV Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Bekvämlighet
Sammanfattande servicerapport Ger en detaljerad rapport över utfört arbete inklusive rekommendationer om service som säkrar optimal prestanda
Batteriborttagning Uttjänta batterier avlägsnas av Certifierad Fältservicetekniker
Bekvämlighet
Batteriborttagning Uttjänta batterier avlägsnas av Certifierad Fältservicetekniker
Batteriskrotning Återvinning av uttjänta batterier sker endast med miljöhänsyn på certifierade återvinningsstationer
Batteriåtervinning Ger slutanvändaren ett registercertifikat för som identifierar de aktuella batterierna och anger att de omhändertagit i enlighet med lagar och föreskrifter (federala, nationella, delstatliga, lokala).
Certifierade batterier Certifierade batterier som motsvarar tillverkarens specifikationer tillhandahålls för att systemet ska kunna köras effektivt.
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med