Säkerhet & Driftmiljöövervakning

Lösningar för övervakning av utrustning från enstaka rackskåp till hela datacenter. 
Utrustning som skyddar mot fysiska hot från individer eller miljö som kan skapa abrott eller nedtid för IT-resurser.
Läs vidare