Uniflair Small Room Cooling

Flexibel perimeterkylning för mindre IT-miljöer

Denna diskreta enhet för perimeterkylning ger äkta luftkonditionering inom de tillåtna ramarna och budgeten även för de minsta tillämpningarna. Perfekt för IT-laster av rack- och icke-rack-typ. Den lilla storleken med frontåtkomliga, interna komponenter uppfyller de olika kraven på mindre IT-utrymmen, inkluderande datorrum, telecom-rum och kontrollrum. Hastighetsstyrningen av fläktarna innebär att luftflödet kan skräddarsys för tillämpningen, samtidigt som mikroprocessorn ger en exakt temperaturstyrning.

Läs vidare
Enkelt underhåll
Driftservice Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Serviceövervakning Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
Complete Front Serviceability Möjliggör att allt underhåll av enheten kan ske via fronten.
Total ägandekostnad
Automatic Floor Pressurization System Säkerställer stabilt luftflödestryck under golv oberoende av ändringar som görs ovanför golvet
Modulär strategi Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
Högpresterande tekniska lösningar Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
Elektroniskt kommuterade fläktar Erbjuder högsta möjliga efektivitet och minskar den totala energiförbrukningen genom att matcha kraven på luftflöde mot värmelasten i datacentret.
Tillgänglighet
Direktdrivmotorer Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
Redundanta komponenter Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Aktiv responsstyrning Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
Flerfunktionell mikroprocessorstyrning Gör att enheten kan återstarta efter strömavbrott utan ingripande; Möjliggör redundans på rumsnivå med upp till tio enheter som arbetar i en grupp; Användarvänlig navigering med ikonbaserade displayer som indikerar driftläge, liksom även rumsförhållanden; Möjliggör kommunikation med multipla systemprotokoll för byggnadshantering.
Övervakningsmöjlighet
Värmeavvisande konfigureringar Tillgängligt i lyft- och vattenkylda system, och system med kylt vatten