Vårt varumärke

Marknadsmöjligheter inom molntjänster för kanalpartner

Av Himanshu Patel

Alla kanalpartner som har sett siffrorna på marknaden för datalagring i molnet måste ha tänkt ”hur kan jag få en del av kakan?”.  Det är en bra och läglig fråga som jag hoppas kunna besvara i det här korta blogginlägget.

Vi börjar med siffrorna. Rapporten 5th Annual Trends in Cloud Computing från CompTIA är proppfull av dem. Rapporten nämner undersökningsföretaget IDC med olika siffror för de offentliga och privata molnmarknaderna.

Offentliga molntjänster omfattar olika ”as-a-Service”-tjänster – inklusive programvara (SaaS), plattform (PaaS) och infrastruktur (IaaS) – där kunderna delar en gemensam plattform. IDC säger att den här marknaden växte till 45,7 miljarder USD 2013 och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 23 % fram till 2018. Växer din verksamhet lika fort idag?

På den privata molnmarknaden, som avser värdtjänster där separata servrar och andra resurser ägnas åt individuella kunder, väntar sig IDC att utgifterna världen över kommer att överstiga 24 miljarder USD 2016.

Och det kommer mer. I en undersökning av slutanvändare fann CompTIA att över 90 % av amerikanska företag använder någon form av datalagring i molnet, och över 60 % av dessa företag säger att molntjänster står för minst en tredjedel av deras totala IT-arkitektur.

Så här sammanfattas molnscenariot i rapporten: 

Under de fem år som CompTIA har studerat datalagring i molnet har ämnet övergått från att vara ett område med potential för stora förändringar till att vara en avgörande del av modern IT. Faktum är att den revolution som datalagring i molnet innebär för användning av backend-datorer (som traditionellt utförts av stordatorer och servrar) tillsammans med den omvälvning som mobilitet innebär vid användning av frontend-datorer (som traditionellt utförts av stationära eller bärbara datorer), leder till en ny era inom IT. 


CompTIA vänder sig också direkt till kanalföretag

Faktum är att kanalen har behövt intensifiera arbetet. I vissa fall har den ombildats från en reguljär återförsäljare av produkter – särskilt maskinvara – till en mångsidig leverantör av tjänster och lösningar. En del företag fortsätter som tidigare, men de flesta ändrar sin affärsmodell eller använder åtminstone en hybridstrategi genom att lägga till ett utbud av tjänster vid sidan av produktbaserade intäkter.


Jag håller helt med. För mig är den största frågan för kanalpartner vilken marknad de ska rikta in sig på.  

Jag ser marknaden för reservkraft och katastrofåterställning (Disaster Recovery, DR) som naturlig för molnet. I likhet med många andra molntjänster, passar den perfekt med övergången till virtualisering som har pågått under ganska lång tid. Virtualiseringen har gjort det betydligt enklare för företag att ha användningsklara reservenheter för sin servermiljö på en annan plats.

Eftersom många företag, särskilt små till medelstora, inte har råd med ett andra fysiskt datacenter som reserv är molnet ett attraktivt alternativ. Nu kan små och medelstora företag ha samma nivå av reservkraft och återställning som större företag, till en bråkdel av kostnaden. Koncerner vänder sig också till molnbaserad reservkraft och katastrofåterställning som ett mindre kostsamt alternativ till att köra flera datacenter och utöka kapaciteten för reservkraft och katastrofåterställning.

Programutveckling är ett annat område som är redo för molnet. Tidigare var företag tvungna att använda dedikerade servrar för programutveckling, inklusive servrar som inte var anslutna till produktionsnätverket för testning, men nu kan allt det göras i molnet. Det är dessutom enkelt att byta användningsområde för molnresurser. När ett projekt är avslutat kan företaget enkelt spara pengar genom att använda samma servrar till nästa projekt, eller sluta använda dem om de inte behövs.

Mobila tjänsterbjudanden är ett annat självklart inslag, oavsett om det handlar om enhetlig kommunikation eller företagsprogram som affärssystem (ERP) och kundvårdssystem (CRM). Med molnet kan sådana tjänster levereras till kunderna oavsett var de är eller vilka enheter de använder. Man kan säga att det är en direkt lösning på BYOD-fenomenet (Bring your own device).

Oavsett vilken väg du väljer mot molnet måste du dock se till att du har rätt infrastruktur på plats så att tjänsterna är så pålitliga, tillgängliga och säkra som möjligt. Du vet mycket väl att APC by Schneider Electrics utbud handlar om pålitlighet, tillgänglighet och säkerhet, och det förändras inte i molnet.

I mitt nästa inlägg går jag in mer i detalj på hur APC by Schneider Electric kan hjälpa sina partner att övergå till molnbaserade övervakade tjänster och få del av miljarderna som kunderna spenderar. Under tiden kan du ta en titt på CompTIA:s rapport 5th Annual Trends in Cloud Computing för inspiration.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!