Vårt varumärke

Hantering av fjärranläggningar

Om du är IT-administratör eller chef av något slag är det alltmer sannolikt att du är ansvarig för fler än en anläggning. I många fall handlar det nog snarare om 5, 50 eller till och med 500 anläggningar – många, om inte alla, utan egen IT-personal.

Mot bakgrund av detta behöver företag all hjälp de kan få när det gäller teknik som kan göra jobbet. Nedan följer fyra beprövade sätt att åstadkomma mer med mindre genom effektiv övervakning av fjärranläggningar.

1. Installera fjärrövervakning av strömförsörjningen
Nu kan du fjärrstyra många elfördelare (PDU) och grenuttag. Från en central plats kan du utföra kall omstart, ta bort belastningar och sekvensera eluttagen för att se till att enheter slås på på ett riktigt och säkert sätt.

Tänk på vad det innebär i praktiken. När en server hänger sig kan du helt enkelt utföra en kall omstart istället för att försöka förklara processen för någon som befinner sig på plats via telefon eller skicka ut professionell IT-hjälp. Med fjärrövervakning av elkraften kan du också se till att oanvända uttag förblir avstängda så att ingen använder dem och av misstag löser ut ett överströmsskydd.

2. Övervaka miljöförhållanden
När du befinner dig hundratals mil bort kan du inte veta vilken typ av miljöförhållanden som kan påverka de fjärrinstallerade IT-systemen – det vill säga om du inte installerar sensorer som samlar in information om temperatur, luftfuktighet, rök och läckor. Du kan också installera sensorer som känner av när dörrar öppnas och om något rör sig i ett fjärran serverrum eller kabelskåp.

Sådana system tjänar åtminstone ett par viktiga ändamål. För det första varnar de dig för situationer som eventuellt kan skada IT-utrustningen, som vattenläckor eller obehöriga besökare. Tack vare data från temperatur- och luftfuktighetssensorer vet du, för det andra, om anläggningen är tillräckligt kyld och ventilerad, och kan vidta åtgärder för att rätta till eventuella problem innan de orsakar verklig skada.

3. Använd förinstallerad utrustning
Kunder kan i allt högre grad köpa rack och skåp som kan levereras med förinstallerade servrar och annan IT-utrustning. Det innebär att IT-avdelningen kan installera, konfigurera och testa utrustningen innan den skickas till fjärranläggningen. Vissa leverantörer säljer även förkonfigurerade skåp efter dina specifikationer.

En sådan strategi kan minska installationstiden dramatiskt eftersom systemet är färdigkonfigurerat och -godkänt. Den kan dessutom avsevärt minska behovet av IT-expertis på plats under installationen. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar.

4. Övervaka flera anläggningar centralt
Ett centralt övervakningssystem kan samla data och statistik från alla anläggningar och presentera det på en enda skärmbild, i ett lättläst användargränssnitt. Ett bra leverantörsoberoende system tar hand om alla de olika enheter och system som du behöver övervakas och kan skicka förebyggande varningar till berörda medarbetare.

Med ett sådant system behöver du inte logga in på varje enskilt fjärrsystem, vilket blir alltmer opraktiskt i takt med att fjärranläggningarnas antal och storlek växer. Dessutom har systemen fleranvändaråtkomst, vilket medför täckning dygnet runt och möjligheten för specialister att hantera sina respektive delar av infrastrukturen.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!