Vårt varumärke

Luftavledare för rack SX

Värmeavledning med höga prestanda för högdensitetsutrustning i NetShelter SX- och VX-skåp.

Del av Uniflair

Den enda hanterbara lösningen för rackbaseradvärmeborttagning.
Luftavledare för rack SX APC Brand Värmeavledning med höga prestanda för högdensitetsutrustning i NetShelter SX- och VX-skåp.