Vårt varumärke

Allians med IBM

Som global ledare inom energihantering har APC by Schneider Electric valt att ingå ett partnerskap med IBM, en global ledare inom konsult- och integreringstjänster. Partnerskapet fokuserar på utveckling av en heltäckande och integrerad metod för hantering av företagets samtliga fysiska resurser, inklusive:

  • kontorsbyggnader och fordonsparker
  • datacenter och industrianläggningar

Den här globala, strategiska alliansen gör att vi kan hjälpa företag att nå sina miljömål genom att utveckla verktyg för aktiva energihanteringssystem. Idag ger partnerskapet mellan APC och IBM kunderna branschledande lösningar för kontinuerlig minskning av sin energiförbrukning, vilket gör att våra kunder kan få högre avkastning på sina investeringar och bättre affärsresultat.

Läs om vad våra samarbetsparter gör

Läs mer

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!