Nasze marki

Zgodność z przepisami RoHS i REACH

A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

APC by Schneider Electric czerpie wiedzę na temat zgodności produktów z przepisami RoHS i REACH z danych przekazywanych przez podmioty trzecie i podejmuje racjonalne starania, by udostępniać informacje reprezentatywne i bezbłędne. W szczególności w tym celu przeprowadza próby niszczące i analizy chemiczne podzespołów i materiałów otrzymywanych od dostawców. 

Zgodność z Dyrektywą RoHS oznacza, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania określone w Dyrektywie UE 2011/65/UE (RoHS2). Należy zwrócić uwagę, że wiele spośród produktów APC nie podlega obowiązkowi sporządzania Deklaracji zgodności WE, oznakowania znakiem CE ani przygotowania akt technicznych.

Części i materiały stosowane zwykle przy wytwarzaniu produktów deklarowanych jako zgodne z dyrektywą RoHS przeszły próby i analizy chemiczne po odbiorze od dostawców w celu potwierdzenia, że łączna zawartość polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), w tym monomeru, jest mniejsza od 1000 ppm (0,1% wagowo). 

Zgodność z rozporządzeniem REACH oznacza, że produkt objęty deklaracją nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu większym niż 1000 ppm. Informacje o zgodności odzwierciedlają naszą najlepszą wiedzę co do obecności w naszych produktach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Lista substancji SVHC jest stale aktualizowana, a nasze deklaracje, o ile nie zaznaczono inaczej, uwzględniają aktualny wykaz substancji opublikowany w serwisie internetowym ECHA. Informacje o zgodności z czasem ewoluują, w miarę jak zyskujemy nowe informacje na temat produktów, a do listy substancji SVHC dopisywane są nowe pozycje.

Deklaracje RoHS i REACH są dostępne na stronach produktów oraz w narzędziu do sprawdzania produktów. 

Sprawdź status zgodności produktów APC

Odpowiedzialność dostawców

APC by Schneider Electric dba o to, by produkty dostarczane klientom spełniały wszelkie wymogi obowiązującego prawa i norm międzynarodowych. Nasz łańcuch dostaw to partnerzy, którzy umożliwiają nam realizację tego zobowiązania. Podejmujemy współpracę z dostawcami i dążymy do tego, aby dostarczane produkty, części i materiały były zgodne z obowiązującymi wymogami, a dane, które przekazujemy, odzwierciedlały taką zgodność.

Poznaj bliżej nasze standardy odpowiedzialności dostawców

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!