Nasze marki

Odpowiedzialność dostawców

Aerial view of a water plant

Jako przedsiębiorstwo globalne APC by Schneider Electric podlega skomplikowanym regulacjom prawnym oraz czynnikom rynkowym, które są pochodną różnych inicjatyw środowiskowych. Jednocześnie działa pod presją rosnących oczekiwań klientów. W rezultacie oczekujemy od naszych dostawców przekazywania szczegółowych informacji na temat materiałów i części, które od nich nabywamy. Oznacza to, że nasi dostawcy muszą nie tylko dostarczać nam materiały, części i produkty zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, lecz również dane — najlepiej w formie cyfrowej — potrzebne, by takiej zgodności formalnie dowieść.

Dostawcy powinni być gotowi do terminowego udzielania wyczerpujących odpowiedzi na nasze zapytania dotyczące danych o zgodności. Często zbieranie danych powierzamy firmom trzecim, a dostawcy powinni odpowiadać na wnioski tych firm tak samo, jak na oficjalne wnioski naszego przedsiębiorstwa.

Informacje o zgodności z normami i przepisami należy traktować jako jedną z kategorii danych o produkcie — równie ważną, jak wszelkie inne parametry na arkuszu danych technicznych. Dostawcy powinni dokładać wszelkich starań, by wykazywać zgodność swoich produktów z normami i przepisami, stosując transparentne procesy sprawozdawcze zapewniające bezbłędność ujawnianych informacji.

Zdajemy sobie sprawę, że udzielanie odpowiedzi na pytania o skomplikowane dane może być trudne. Dlatego służymy pomocą. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat inicjatywy zgodności produktów APC z normami i przepisami środowiskowymi, a także o potencjalnym wpływie tej inicjatywy na działalność biznesową, należy skontaktować się z naszym biurem ochrony środowiska (Environmental Stewardship Office) za pośrednictwem zespołu wsparcia.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach Schneider Electric dotyczących dostawców

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!