Zgodność akumulatorów z normami i przepisami

Wiele produktów APC zawiera akumulatory — od akumulatorów kwasowo-ołowiowych stosowanych w większości naszych zasilaczy UPS po akumulatory litowo-jonowe stosowane w pakietach akumulatorów dla urządzeń mobilnych. Poniższe informacje mogą pomóc w przestrzeganiu skomplikowanych przepisów dotyczących akumulatorów. W razie dodatkowych informacji, prosimy okontakt z naszym zespołem wsparcia.

Karta charakterystyki (SDS) — dokument SDS (dawniej nazywany kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, MSDS) zawiera informacje o substancji istotne dla bezpieczeństwa, a w szczególności dane o właściwościach fizycznych, chemicznych i toksykologicznych substancji, obowiązujących względem niej przepisach oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancją. Poniżej znajdują się łącza do kart SDS dotyczących akumulatorów APC.

Firma APC udostępnia swoim klientom karty charakterystyki i następujące karty informacyjne dotyczące akumulatorów. Produkty, o których mowa w tych kartach informacyjnych są zasadniczo sklasyfikowane jako „wyroby” niepodlegające obowiązkowi sporządzania karty charakterystyki zgodnie z normą informowania o zagrożeniach określoną przez agencję OSHA w Stanach Zjednoczonych oraz zgodnie z podobnymi przepisami obowiązującymi w innych krajach. W szczególności produkty te są wytwarzane według konkretnego projektu, w normalnych okolicznościach nie wydzielają niebezpiecznych chemikaliów w ilościach większych niż śladowe, a ich konstrukcja wynika z założonego końcowego zastosowania.

Karty charakterystyki (SDS) akumulatorów APC

Produkt
Region
Angielski
Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Inne
(Ameryka Płn./UE)
Pakiety akumulatorów (szczelne kwasowo-ołowiowe)
Ameryka Płn.
RBC-PB EN SDS Ameryka Płn.
RBC-PB FR SDS Ameryka Płn.
RBC-PB SP SDS Ameryka Płn.


UE
RBC-PB EN SDS UE
RBC-PB FR SDS UE
RBC-PB SP SDS UE
RBC-PB GR SDS UE

Inne
RBC-PB EN SDS AustraliaRBC-PB CH SDS Chiny
Pakiety akumulatorów (litowo-jonowe)
Ameryka Płn.
RBC-LI EN SDS Ameryka Płn.
RBC-LI FR SDS Ameryka Płn.
RBC-LI SP SDS Ameryka Płn.


UE
RBC-LI EN SDS UE
RBC-LI FR SDS UE
RBC-LI SP SDS UE
RBC-LI GR SDS UE

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych Mobile Battery Pack (2600–5000 mAh, 3,7 V, poniżej 20 Wh)
Ameryka Płn.
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS Ameryka Płn.
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS Ameryka Płn.
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS Ameryka Płn.


UE
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS UE
LI-ION Mobile Battery Pack FR SDS UE
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS UE
LI-ION Mobile Battery Pack GR SDS UE

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych (2600–5000 mAh, 3,7 V, poniżej 20 Wh)
Ameryka Płn.
LI-ION Battery Pack EN SDS Ameryka Płn.
LI-ION Battery Pack FR SDS Ameryka Płn.
LI-ION Battery Pack SP SDS Ameryka Płn.


UE
LI-ION Battery Pack EN SDS UE
LI-ION Battery Pack FR SDS UE
LI-ION Battery Pack SP SDS UE
LI-ION Battery Pack GR SDS UE

Zawartość substancji — przepisy, takie jak dyrektywa 2006/66/WE w sprawie akumulatorów zmieniona dyrektywą 2013/56/WE oraz brazylijskie rozporządzenie CONAMA w sprawie akumulatorów, wskazują dopuszczalne maksymalne stężenie określonych substancji w akumulatorach. APC dopuszcza do użytku wyłącznie akumulatory nienaruszające tych ograniczeń. APC prowadzi wyrywkowe niszczące i nieniszczące analizy akumulatorów dostarczanych z zakładów produkcyjnych, aby potwierdzić ich zgodność z deklaracjami dostawców. Na życzenie dostępne są odpowiednie certyfikaty i raporty z prób.

  • Zawartość rtęci (Hg) poniżej: 5 ppm lub 0,0005% wagowo
  • Zawartość kadmu (Cd) poniżej: 20 ppm lub 0,0020% wagowo
  • Zawartość ołowiu (Pb) poniżej: 40 ppm lub 0,0040% wagowo (z wyjątkiem elektrolitu i elektrod)

Bezpieczne opakowanie i transport — akumulatory są zaliczane do towarów niebezpiecznych w przepisach IATA określających warunki transportu lotniczego.  APC tak projektuje akumulatory i opakowania, by ich transport był bezpieczny.  Więcej informacji można znaleźć w naszych instrukcjach bezpiecznego pakowania i transportu.

Materiały marketingowe dotyczące akumulatorów APC zawierają oświadczenia o konieczności poddania akumulatorów recyklingowi. Ponadto udostępniamy procedurę bezpiecznego zwrotu i recyklingu akumulatorów. Zwykle polega to na wskazaniu miejsc, do których należy dostarczyć zużyte akumulatory i skąd zostaną one na nasz koszt wysyłane do firm lub instytucji prowadzących odpowiedzialny recykling. Należy zwrócić uwagę, że przepisy lokalne mogą ograniczać lub wyznaczać zakres usług recyklingu oferowanych przez APC.  Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej recyklingu produktów.