Nasze marki

Zgodność akumulatorów z normami i przepisami

Green In City

Wiele produktów APC zawiera akumulatory — od akumulatorów kwasowo-ołowiowych stosowanych w większości naszych zasilaczy UPS po akumulatory litowo-jonowe stosowane w pakietach akumulatorów dla urządzeń mobilnych. Poniższe informacje mogą pomóc w przestrzeganiu skomplikowanych przepisów dotyczących akumulatorów. W razie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

Karta charakterystyki (SDS) — dokument SDS (dawniej nazywany kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, MSDS) zawiera informacje o substancji istotne dla bezpieczeństwa, a w szczególności dane o właściwościach fizycznych, chemicznych i toksykologicznych substancji, obowiązujących względem niej przepisach oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancją. Poniżej znajdują się łącza do kart SDS dotyczących akumulatorów APC.

Firma APC udostępnia swoim klientom karty charakterystyki i następujące karty informacyjne dotyczące akumulatorów. Produkty, o których mowa w tych kartach informacyjnych są zasadniczo sklasyfikowane jako „wyroby” niepodlegające obowiązkowi sporządzania karty charakterystyki zgodnie z normą informowania o zagrożeniach określoną przez agencję OSHA w Stanach Zjednoczonych oraz zgodnie z podobnymi przepisami obowiązującymi w innych krajach. W szczególności produkty te są wytwarzane według konkretnego projektu, w normalnych okolicznościach nie wydzielają niebezpiecznych chemikaliów w ilościach większych niż śladowe, a ich konstrukcja wynika z założonego końcowego zastosowania.

Zawartość substancji — przepisy, takie jak dyrektywa 2006/66/WE w sprawie akumulatorów zmieniona dyrektywą 2013/56/WE oraz brazylijskie rozporządzenie CONAMA w sprawie akumulatorów, wskazują dopuszczalne maksymalne stężenie określonych substancji w akumulatorach. APC dopuszcza do użytku wyłącznie akumulatory nienaruszające tych ograniczeń. APC prowadzi wyrywkowe niszczące i nieniszczące analizy akumulatorów dostarczanych z zakładów produkcyjnych, aby potwierdzić ich zgodność z deklaracjami dostawców. Na życzenie dostępne są odpowiednie certyfikaty i raporty z prób.

  • Zawartość rtęci (Hg) poniżej: 5 ppm lub 0,0005% wagowo
  • Zawartość kadmu (Cd) poniżej: 20 ppm lub 0,0020% wagowo
  • Zawartość ołowiu (Pb) poniżej: 40 ppm lub 0,0040% wagowo (z wyjątkiem elektrolitu i elektrod)

Bezpieczne opakowanie i transport — akumulatory są zaliczane do towarów niebezpiecznych w przepisach IATA określających warunki transportu lotniczego.  APC tak projektuje akumulatory i opakowania, by ich transport był bezpieczny.  Więcej informacji można znaleźć w naszych instrukcjach bezpiecznego pakowania i transportu.

Materiały marketingowe dotyczące akumulatorów APC zawierają oświadczenia o konieczności poddania akumulatorów recyklingowi. Ponadto udostępniamy procedurę bezpiecznego zwrotu i recyklingu akumulatorów. Zwykle polega to na wskazaniu miejsc, do których należy dostarczyć zużyte akumulatory i skąd zostaną one na nasz koszt wysyłane do firm lub instytucji prowadzących odpowiedzialny recykling. Należy zwrócić uwagę, że przepisy lokalne mogą ograniczać lub wyznaczać zakres usług recyklingu oferowanych przez APC.  Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej recyklingu produktów.

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!