Bezpieczne opakowanie i transport

Transport produktów akumulatorowych

Prawidłowe przygotowanie do transportu akumulatorów, kaset akumulatorów i produktów zawierających akumulatory zwiększa prawdopodobieństwo, że dotrą one do celu bezpiecznie i w stanie nieuszkodzonym. Stosując się do przedstawionych tutaj wytycznych, można tak opakować akumulatory, kasety akumulatorów i produkty zawierające akumulatory, aby dało się je bezpiecznie przetransportować zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

W przepisach dotyczących transportu krajowego i międzynarodowego wszystkie akumulatory zalicza się do „substancji niebezpiecznych” klasy 9.  Istnieje wiele reguł i wyjątków mających zastosowanie do tych produktów.   Poniżej znajdują się instrukcje, które pomogą w przygotowaniu produktów akumulatorowych APC do transportu.  Przed przekazaniem produktów do transportu należy potwierdzić u przewoźnika, że wszystkie wymagania zostały spełnione.

Ogniwa litowe dzielą się na ogniwa litowo-metalowe (nienadające się do powtórnego ładowania) i ogniwa litowo-jonowe (zawierające jony litu i polimer; nadające się do wielokrotnego ładowania). Ogniwa litowe stosowane w pakietach akumulatorowych APC i pakietach akumulatorowych do urządzeń mobilnych (Mobile Battery Pack) są typu litowo-jonowego. Akumulatory kwasowo-ołowiowe stosowane w pakietach akumulatorów APC są szczelnie zamkniętymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.

Poniżej znajdują się łącza do instrukcji przygotowania naszych produktów do transportu. Przed przekazaniem produktów do transportu należy potwierdzić u przewoźnika, że zostały spełnione wszystkie wymagania.

Instrukcje przygotowania do transportu typowych produktów APC zawierających akumulatory

Produkt
Transport jednostkowy (jedna lub dwie sztuki na przesyłkę)
Transport masowy
Jako zwrot gwarancyjny
Do recyklingu/utylizacji
Inne
Pakiety akumulatorów (szczelne kwasowo-ołowiowe) — patrz UWAGA 1
RBC PB WI 2015_1026
RBC PB BULK WI 2015_1026
RBC PB WARRANTY WI 2015_1026
RBC PB RECYCLING WI 2015_1026

Pakiety akumulatorów (szczelne kwasowo-ołowiowe) wewnątrz zasilacza UPS — patrz UWAGA 1
RBC PB in UPS WI 2015_1026

RBC PB in UPS WARRANTY WI 2015_1026
RBC PB in UPS RECYCLING WI 2015_1026

Pakiety akumulatorów (litowo-jonowe)
RBC LI ION WI 2015_1026
RBC LI ION BULK WI 2015_1026
RBC LI ION WARRANTY WI 2015_1026
RBC LI ION RECYCLING WI 2015_1026

Pakiety akumulatorów (litowo-jonowe) wewnątrz zasilacza UPS
RBC LI ION in UPS WI 2015_1026

RBC LI ION in UPS WARRANTY WI 2015_1026
RBC LI ION in UPS RECYCLING WI 2015_1026

Pakiety akumulatorów Mobile Battery Pack (litowo-jonowe)
Mobile Power Pack 2 or less_WI 2015_1026
Mobile Power Pack 2 or more_WI 2015_1026
Mobile Power Pack Warranty_WI 2015_1026
Mobile Power Pack Recycling_WI 2015_1026

Telefony alarmowe do zgłaszania problemów z transportem towarów niebezpiecznych w postaci kaset RBC lub zasilaczy UPS zawierających RBC:

AMERYKA PÓŁNOCNA 1-800-788-2208
EUROPA 0800 2799254
AZJA/Japonia 03-6402-2030
AUSTRALIA 1 800 652 725