{}

Naše značky

Prohledejte časté dotazy

Network Management Card (NMC) resetování hesla

Article available in these languages: angličtina, Španělština, Ruština

Problém

Zapomenuté nebo ztracené heslo pro přístup na  Network Management Card (NMC). Tento článek se vztahuje k zařízení Network Management Card 1 a 2, rovněž zahrnuje zařízení, které mají integrovanou Network Management Card. Tedy zařízení Rack Power Distribution Unit (PDU) nebo  Rack Automatic Transfer Switch (ATS).


Produktová řada
 • Web/SNMP Card - AP9606
Zařízení s vloženou Web/SNMP Card (není však omezeno): Environmental Monitoring Unit 1 (AP9312TH)
 • Network Management Card 1 - AP9617, AP9618, AP9619
Zařízení s vloženou Network Management Card 1 (není však omezeno): Metered/Switched Rack PDU (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX, Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, Netbotz 200)
 • Network Management Card 2 - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/35CH
Zařízení s vloženou Network Management Card 2 (není však omezeno): 2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), Certain Audio/Video Network Management Enabled products.

Prostředí
 • Zahrnuje veškeré verze firmwaru (pokud není jinak uvedeno)
 • Zahrnuje veškeré SN (serial number – výrobní číslo)
Příčina

Uživatelské jméno a heslo pro Network Management Card bylo zapomenuto nebo ztraceno. Pro získání přístupu je nutné provést resetovací process přístupových údajů.


Řešení

Následujicí kroky vyžadují lokální přístup k zařízení, na kterém bude proveden reset přístupových údajů. Pro lokální přístup použijte originální sériový kabel APC. Následujicí kroky popisují přímo reset přístupových údajů.

Poznámka: Připojení neoriginálního sériového kabelu APC během následujicích kroků může vest k nesprávnému chování jednotky UPS.

Web/SNMP Card & Network Management Card 1 proces

Pokud chcete resetovat přístupové údaje u jednotky UPS, která má instalované příslušenství pro rozšíření počtu SmartSlot (např.AP9607 rozšiřuje počet rozhraní SmartSlot), je vyžadováno odpojení jiných SmartSlot zařízení pro připojení k rozhraní pomocí NMC konzolového rozhraní. Bližší informace naleznete v manuálo k rozšiřujicímu modulu SmartSlot Expander. Je nutné se ujistit, zda jsou zařízení (např. NMC) instalovány v SmartSlot Expander ve správném pořadí. Bližší informace poskytne tento dokument.

1.) Vyberte sériový port na ovládacím počítači a zakažte jiné služby, které by používaly tento port.

2.) Podle níže uvedené vyberte příslušný sériový kabel pro Network Management Card 1:
ZařízeníOznačení sérového kabelu
Zařízení UPS s portem DB-9 (sériový port)940-0024 or 940-1524 (DB-9 to DB-9)
Rack PDU (AP84XX*, AP86XX*, AP88XX*, AP89XX*, AP78XX, AP79XX)940-0144 (RJ-12 to DB-9)
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750, AP7701, AP7722)940-1000 (DB-9 to DB-9)
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, vyjma 1st Generation SKUs)940-0144 (RJ-12 to DB-9)
Netbotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)940-0103 (DB-9 to DB-9)
Rack Air Removal Unit (ACF400, ACF402)940-0103 (DB-9 to DB-9)
* Označuje zařízení, u kterých použijte resetovací návod pro NMC2.

3.) Připojte sériový kabel do vybraného portu na počítači, druhý port připojte k UPS/Network Management Card.


4.) Spusťte terminálový emulátor (např. HyperTerminal®) a nastavte komunikaci podle níže uvedené tabulky. Nastavení se liší podle zařízení.
ZařízeníNastavení COM Port
Zařízení UPS s portem DB9 (sériový port)2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Rack PDU 1G and 2G**9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750)19,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control for initial configuration, 2400 bps for NMC configuration - refer to user's manual for more information
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, except AP7750)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Netbotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Rack Air Removal Unit (ACF400, ACF402)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control

** Označuje zařízení, u kterých použijte resetovací návod pro NMC2.


Pro třífázové  jednotky je nutné před resetovacím procesem odpojit komunikační kabel z portu, který je označen jako "Display.

5.) Sťisknete na klávesnici ENTER, pokud je to nezbytné i několikrát , k zobrazení políčka pro User Name. Pokud se Vám nedaří zobrazit políčko User Name, ověřte následujicí:
 • Sériový port je používán jinou aplikací.
 • SCROLL LOCK je  vypnut/zakázán.
 • Nastavení komunikace je nesprávné s ohledem na tabulku v kroku 3.
 • Je použit nesprávný kabel s ohledem na tabulku v kroku 2.

6.) Jedenkrát stiskněte tlačítko (zdířku) Reset. Status LED začne rychle problikávat (takřka okamžitě) mezi oranžovou a zelenou barvou. (*Pokud používate kartu AP9606, pokračujte na krok 7.) Stiskněte podruhé Reset tlačítko (zdířku) během signalizace rychle blikajicí LED – po tomto kroku status LED zhasne – tímto druhým stisknem se přihlašovací údaje změní na výchozí – heslo a přihlašovací jméno je řetězec apc.

7.) Stiskněte několikrát ENTER pro zobrazení User Name pole. Poté použijte pro přihlášení výchozí hodnoty přihlašovacího jména a hesla apc a apc. Pokud po zobrazení políčka pro User Name nedojde k přihlášení po  30 vteřinách, vraťte se ke kroku 5.

8.) Z rohraní Control Console menu, zadejte System a poté User Manager.

9.) Vyberte Administrator změnte User Name a Password, oba údaje jsou po resetu apc

10.) Stiskněte kombinaci CTRL+C, odhlašte se, opět zapojte jakkýkoliv sériový kabel, který byl odpojen a restartujte služby, které byly deaktivovány.Poznámka: Pro Network Management Cards s verzí firmware nižší než 2.5 (nebo model AP9606), krok 6 (druhé stisknutí tlačítka (zdířky) Reset ) není nutné.


Network Management Card 2 proces

Upozorňujeme: S firmwarem v6.X.X, Super User nebo Administrator může resetovat jiné hesla pro účty typu Administrator, Device, Read Only, a Network Only. Tento proces tedy není jediný způsob resetování přihlašovacích údajů, pokud přihlašovací údaje pro  Super User nebo alespoň jednoho Administratorského účtu jsou známy.

Propojte počítač s  Network Management Card pomocí sériového kabelu. Port pro sériový kabel je označen jako "Console"  analeznete ho Network Management Card itself. Dále bude pro reset nutné stisknout tlačítko (zdířku) Reset, který naleznete na přední straně Network Management Card napravo od portu Ethernet.

1.) Select a serial port at the local computer, and disable any service that uses that port.

2.) Sériový kabel (APC označení kabelu 940-0299) připojte do portu na počítači a do portu “Console” na Network Management Card.

3.) Spusťte terminálový emulátor (např.  HyperTerminal®) a nakonfigurujte komunikaci parametry 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, a  no flow control.

4.) Sťisknete na klávesnici ENTER, pokud je to nezbytné i několikrát , k zobrazení políčka pro User Name. Pokud se Vám nedaří zobrazit políčko User Name, ověřte následujicí:
 • Sériový port je používán jinou aplikací.
 • SCROLL LOCK je on (zapnut).
 • Nastavení komunikace je nesprávné s ohledem na parametry v kroku 3.
 • Je použit nesprávný kabel s podle bodu 2.

5.) Stiskněte tlačítko (zdířku) reset jedenkrát (někdy může být zasunutí kancelářské sponky do zdířky pro reset obtížné. Doporučujeme zavést kancelářskou sponku spíše do horní části zdířky a jemně zatlačit dokud nebude tlačítko stisknuté). Vyčkejte 5-7 sekund (stavová  LED je zhasnutá během této doby) po této době stavová LED bude rychle problikávat střídavě ze zelené na oranžovou. Během tohoto problikávání stiskněte tlačítko (zdířku) pro reset podruhé  - po druhém stisku LED zhasne. Nyní jsou přihlašovací údaje dočasně nastaveny na výchozí -uživatelské jméno a heslo apc a apc.

6.) Stiskněte několikrát ENTER pro zobrazení User Name pole. Poté použijte pro přihlášení výchozí hodnoty přihlašovacího jména a hesla apc a apc. Pokud po zobrazení políčka pro User Name nedojde k přihlášení po  30 vteřinách, vraťte se ke kroku 5 přihlašte se znova.)

7a.) Pouze pro firmware v5.X.X, použijte níže uvedené příkazy pro změnu dočasných přihlašovacích údajů.

user -an yourAdministratorName
user -ap yourAdministratorPassword

Například pro změnu uživatelského jména Administrator na  Admin napište příkaz:

user -an Admin

7b.) Pouze pro firmware v6.X.X, použijte níže uvedené příkazy pro změnu hesla  přihlašovacích údajů pro účet Super User, u kterého je vždy přihlašovací jméno apc a dočasné heslo je apc:
user -n apc -pw yourNewSuperUserPassword

Například pro změnu hesla pro Super User z password na p@ssword napište příkaz:

user -n apc -pw p@ssword


Super User může být z bezpečnostních důvodů zablokován. V tomto případě  bude nutné povolení Super User účtu, pokud jsou jiné administrátorské údaje neznámé. K povolení Super User napište následujicí příkaz:

user -n apc -e enable

Protože Super User can může resetovat hesle pro jakkýkoliv jiný účet, můžete tento účet použít pro resetování dalších účtů. Například pro změnu hesla pro uživatele upsadmin napište příkaz:

user -n upsadmin -pw p@sswordPoznámka: Podle uživatelské příručky pro firmware v6.X.X, upozorňujeme, že změna user name již není podporována pomocí příkazového řádku. Pokud potřebujete změnit user name, je nutné tento účet smazat a následně znovu vytvořit. Super User nyní bude mít oprávnění na změnu jakkéhokoliv údaje password.


8.) Napište quit nebo exit k odhlášení. Opět zapojte jakkýkoliv sériový kabel, který byl odpojen a restartujte služby, které byly deaktivovány.

APC Czech Republic

Zjistěte více
Zjistěte více