{}

Naše značky

Prohledejte časté dotazy

Jak nakonfigurovat IP síťové nastavení APC Network Management Card (NMC) ?

Article available in these languages: angličtina, Španělština, Francouzština, Maďarština, Italština, japonština, Polština, Ruština, Turečtina

Problém:

APC Network Management Card (NMC) - musí být nakonfigurována s nastavením sítě (IP) před tím, než bude komunikovat v síti. Poté, co byly kartám nastaveny IP adresy, maska podsítě a výchozí brána (IP address, Subnet Mask, Default Gateway), pak lze přistupovat, spravovat a monitorovat stav vzdáleně z jiných počítačů v síti. Existuje více možností, jak nastavit IP adresu pro různý typ NMC karet nebo zařízení, které ji mají vloženou.


Produktová řada
 • Web/SNMP Card - AP9606
Zařízení s vloženou Web/SNMP Card include (výčet není omezen): Environmental Monitoring Unit 1 (AP9312TH)
 • Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
Zařízení s vloženou Network Management Card 1 include (výčet není omezen): Metered/Switched Rack PDUs (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX, Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, Netbotz 200)
 • Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
Zařízení s vloženou Network Management Card 2 include (výčet není omezen): 2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), Certain Audio/Video Network Management Enabled products.

Prostředí
 • Zahrnuje veškerá SN (serial number – výrobní číslo)
 • Zahrnuje vešekré verze firmware (pokud není uvedeno jinak)
 • Zařízení s nenakonfigurovanou Network Management Card
 • Network Management Card zařízení vyžadující rekonfiguraci

Příčina

NMC (Network Management Card) vyžaduje nastavení TCP/IP před tím, než je přístupná na síti.
Řešení

Network Management Card 1 (verze 1):

Network Management Card 1 jsou (AP9617, AP9618, AP9619) nebo zařízení s vloženou Network Management Card 1 (jako jsou AP78XX nebo AP79XX Rack PDU, Environmental Monitoring Unit, atd). Existujítři možnosti konfigurace Network Management Card (NMC). Pomocí programu IP config Wizard tool, Hyperterminálu - terminal emulation (místní/přímé propojení), a Address Resolution Protocol (ARP).

Tovární nastavení: DHCP/BootP - s DHCP volba 43 Vendor Cookie požaduje přijmout DHCP Offer.

Standardně, všechny APC Network Management Card 1 zařízení jsou konfigurovány pro režim DHCP/BOOTP. Pokud používáte DHCP, cookie (DHCP Option 43) je požadováno ve výchozím nastavení. Pokud není nakonfigurováno na vašem DHCP serveru, karta nebude akceptovat IP adresu. Níže jsou zmíněné metody pro konfiguraci karty (statickou IP), pokud si nebudete přát používat DHCP/BOOTP.

Network Management Card 2:

Default boot mode: DHCP Only - With DHCP Option 43 Vendor Cookie NOT required to accept DHCP Offer.

Standardně všechny APC Network Management Card 2 obsaženy v zařízeních (jako je  AP8XXX Next Gen Rack PDU ) s AOS 5.1.1 nebo vyšším, jsou nastaveny pro DHCP Only with no vendor cookie required. Automaticky získaji IP adresu. V případě nutnosti zkontrolujte IP adresy přidělené DHCP server. Pro ověření viz MAC adresa, která je vytištěna na štítku NMC karty.

Všechny APC zařízení mají MAC adresu, které začínají na 00 C0 B7.

Pro nastavení vašeho zařízení podporující Network Management Card, prosím zvolte jeden z dostupných postupů, viz níže:

1. Možnost - Device IP Configuration Wizard - Network Configuration options

Device IP configuration wizard je přiložen na  CD, který naleznete v balení s kartou (aktuální v5.0.2). Aktuální verze je dostupná ke stažení na APC webových stránkách (v5.0.2). Program je spustitelný na OS  Windows. Wizard s verzí vyšší než v5.0.0 vám umožní nakonfigurovat kartu skrze síť. Verze pod 3.x vám umožní konfiguraci pouze lokálně. V rámci řady Management Card 2, program Device IP Configuration Wizard v3.0.1 a nižší nebude pracovat způsobem v místní síti. Verze v3.0.3 nebo  v5.0.0 a vyšší pro vám umožní nastavení přes síť.

Upozorňujeme, že s některou verzí FW  NMC může získat TCP/IP údaje pomocí  DHCP a tak bránit programu pracovat správně. Překontrolujte DHCP client list na  MAC adresu začínající na  00 C0 B7. Takto začínají MAC adresy výrobků společnosti APC. Ujistěte se, zda se jedná o konkrétní kartu, která má být konfigurována. Karta se správným nastavením IP bude mít zeleně svíticí stavovou LED. Karta s již nastavenou IP adresou (I kdyby nesprávně) nepůjde config toolem detekovat.
Pokud použijete pro nastavení wizard, ujistěte se, zda nenakonfigurovaná karta  NMC je  na stejné síti (subnet) jako počítač, ze kterého je spuštěn wizard. Jako alternativní  možnost uvádíme použití wizard na počítači, který je napřímo propojen ethernetovým kabelem s NMC. Budete tak na síti peer-to-peer a wizard.

Alert Tento wizard vám neumožní nakonfigurovat network management card pokud je již nakonfigurována a není v režimu DHCP nebo BOOTP. Verze wizard v5.0.0 a vyšší, která je dostupná na apc.com, vám umožní nalézt nenakonfigurované NMC nebo nalézt karty na základě zadaného IP rozsahu.
Return to Top


2. Možnost - Terminal Emulation (Local/direct connection)

Terminal Emulation je vestavěná funkce ve většině operačních systémů (bývalý HyperTerminal). Před použitím jakéhokoli programu emulujícího terminal, musejí být pozastaveny veškeré aplikace využívající COM porty. Například, pokud je spuštěn PowerChute software přes seriový port APC UPS služba musí být zastavena před spuštěním terminalového programu. Poté, postupujte takto:

** Upozorňujeme, že pokud máte zapnutý Scroll Lock, HyperTerminal nebude správně komunikovat s APC UPS nebo s jeho příslušenstvím.**
Propojte UPS se zařízením správným APC kabelem. Označení kabelů (Part numbers) jsou uvedena níže vč. zařízení. Pokud není Vaše zařízení uvedeno, jeho číslo naleznete v uživatelském manuálu.

Alert!POZOR! – Propojením neoriginálním seriovým kabelem APC s vaším zařízením, může způsobit nežádoucí, nestabilní chování.
Přístroj Configuration Cable Part Number
Většina UPS,  které mají DB-9 seriový port940-0024 nebo 940-1524 (DB-9 do DB-9)
Rack PDU (AP78XX, AP79XX, AP84XX**,AP86XX**, AP88XX**, AP89XX**)940-0144 (RJ-12 do DB-9)
1. Generace Rack Automatic Transfer Switch (pouze AP7750)940-1000 (DB-9 do DB-9)
2. Generace Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, nezahrnuje AP7750)940-0144 (RJ-12 do DB-9)
Netbotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)940-0103 (DB-9 do DB-9)
Rack Air Removal Unit (ACF400, ACF402)940-0103 (DB-9 do DB-9)

**Toto zařízení používá NMC2, pokračujte zde: NMC2 konfigurační instrukce.


Po připojení správného kabelu, zapněte terminálový emulator. Port nakonfigurujte podle zařízení, které chcete nastavit. Nastavení pro konkrétní výrobek naleznete v uživatelském manuálu. Níže naleznete tabulku obvyklého nastavení portů:
Zařízení COM Port Settings
Zařízení UPS s portem DB-9 (sériový port)2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack PDU9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750)19,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control for initial configuration, 2400 bps for NMC configuration - refer to user's manual for more information
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, excludes AP7750)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
Netbotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack Air Removal Unit9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
 • Potvrďte nastavení pro započetí komunikace.
 • Třikrát až pětkrát stiskněte  <Enter> do zobrazení pole pro user name.*
 • Použijte výchozí přihlašovací údaje pro uživatelské jméno a heslo apc/apc.

Nyní jste v ovládací konzoli
 • Zadejte "Network"
 • Zadejte "TCP/IP"
 • Zadejte "Boot mode"
 • Změnte Boot mode na  "Manual"
 • Zadejte IP, subnet mask a default gateway.
 • Potvrďte změny.
 • Stiskněte kombinaci Ctrl-C pro návrat do hlavního menu.
 • Odhlašte se (Log out)  z konzole pro uložení změn.

Nyní můžete k Network Management Card přistoupit pomocí webového rozhraní nebo služby Telnet.
*Neaplikujte na 1st Generation Rack Automatic Transfer Switches pro "out of the box" konfiguraci. Prostudujte uživatelský manuál.Network Management Card 2 (AP9630, AP9631) a podobné příslušenství vyžadují speciální nastavení pro provedení nastavení lokálně.

Pro připojení ke kartě použijte kabel 940-0299 Tip, Ring Sleeve (TRS) na  DB9 a připojte ho do zdířky typu jack 2.5mm  na NMC, která je označena  "console".
 • V UPS, NMC2 komunikuje s tímto nastavením:
9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
 • Potvrďte nastavení pro započetí komunikace
 • Třikrát až pětkrát stiskněte  <Enter> do zobrazení pole pro user name.
 • Použijte výchozí přihlašovací údaje pro uživatelské jméno a heslo apc a apc.
Nyní jste v příkazovém řádku konzole.
 • Zadejte help nebo ? pro zobrazení seznam dostupných příkazů.
 • Zadejte příkaz tcpip pro přidělení IP adresy manuálně. Po odeslání příkazu tcpip změní automaticky Váš  boot režim  na manualní . Je nezbytné zadat příkaz reboot okamžitě po zadání vašeho nastavení. V níže uvedeném příkazu jsou hodnoty psané kurzívou variabilní a měly by odpovídat formátu xxx.xxx.xxx.xxx.

apc> tcpip -i yourIPaddress -s yourSubnetMask -g yourDefaultGateway
apc> rebootNapříklad:
apc> tcpip -i 159.216.45.39 -s 255.255.254.0 -g 159.216.45.1
apc> reboot


Použijte příkaz boot command pro změnu boot režimu Network Management POUZE pokud používáte DHCP nebo BootP.


boot [-b dhcpBootp* | dhcp | bootp | manual>] (Boot Mode)
[-a remainDhcpBootp | gotoDhcpOrBootp>] (After IP Assignment)
[-o stop | prevSettings>] (On Retry Fail)
[-c enable | disable>] (Require DHCP Cookie)
[-s retry then stop #>] (Note: 0 = never)*
[-f retry then fail #>] (Note: 0 = never)*
[-v vendor class>]
[-i client id>]
[-u user class>]

*DHCP/BootP a obnovení nastavení jsou dostupné pouze u NMC2 AOS 5.0.X. To už nelze u verzí  AOS versions > 5.0.X
Video ukazující konfiguraci NMC2 přes hyper terminal, odkaz viz níže:


Return to Top

3. možnost - ARP (Address Resolution Protocol)
Address resolution protocol (ARP) může být take použit k nastavení NMC. MAC Adresa NMC karty je potřebná pro tento způsob nastavení. MAC adresa je uvedena v dokumentaci dodané s NMC kartou, a je také uvedena na bílém štítku přímo na NMC kartě. Z počítače na stejné podsíti jako je nenakonfigurovaná NMC, postupujte takto:
 • Otevřete příkazový řádek nebo okno terminálu a napište následující (replacing <IP address> and <MAC Address> with actual values):
  AlertPoznámka: V operačních systémech Windows, se můžete setkat s hláškou, že je příkazový řádek pro spuštění příkazu ARP nutný spusti jako správce. Klikněte pravým tlačítkem na příkazovém řádku a zvolte "Spustit jako Administrátor."


arp<space>-s<space><IP address><space><MAC Address>
Musíte použít následující format pro MAC Adresu: xx-xx-xx-xx-xx-xx
 • V systému Mac OS X: sudo<space>arp<space>-s<space><IP address><space><MAC Address>
 • Dále použijte Ping s velikostí 113 bytů, k přidělení IP adresy nadefinovanou ARP příkazem.
Pro IP adresu definovanou v prvním kroku, použijte jeden z následujícíh:
 • Windows command format: ping<space><IP address><space>-l<space>113
  • [vysvětlivky, -l nastavení je písmeno L ale musí být uvedena  malá písmena při provádění příkazu, jak je uvedeno nahoře.]
 • Linux command format: ping<space><IP address><space>-s<space>113
 • Mac OS X command format: ping<space>-s<space>113<space><IP address>
 • Nyní, můžete použít Telnet napsáním: telnet <IP address>
 • Jméno a heslo použijte "apc".
 • Nastavte další možnosti dle instrukcí viz. uživatelský manual
 • Pro uložení změn se odhlašte.

Return to Top

4. možnost - DHCP Option 12 (NMC2 devices, AOS 5.1.5 nebo vyšší)

Od verze firmwaru AOS 5.1.5, NMC2 má implementovanou Option 12 (Host Name) jako část DHCP request. DHCP option 12 používá hostname zařízení.  Od AOS 5.1.5 výchozí NMC host name je apcXXYYZZ, kde XXYYZZ reprezentuje posledních 6 znaků MAC Addresy (naleznete na dokumentaci, která byla součástí NMC). Dále je adresa dostupná fyzicky na samotné  NMC2.

Pokud je nastavení sítě správné (popsáno níže), budete mít přístip na  "nenakonfigurovanou" / “právě rozbalenou” NMC jak je uvedeno níže:

1. Terminálovým  (nebo DOS) příkazem , ping the NMC odesláním ping apcXXYYZZ

2. Ve webovém prohlížeči přistupte na rozhraní NMC použitím http://apcXXYYZZ


AlertPOZNÁMKA: Testy ukázaly, že tento způsob ani při správném nastavení sítě není okamžitě dostupný. Přímým testováním trvalo 6 až  16 minuty k plné funkčnosti. Nicméně tento způsob byl vždy funkční (maximální čekací doba 16 minut).  V závislosti na nastavení vaší sítě mohou být vaše zkušenosti rozdílné.


Nastavení sítě:

Pro správné  použití  option 12, segment sítě musí být nastaven "Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updates ..."  (nebo podobné).


Viz. příklad:

Nastavení sítě


Return to Top5. možnost – přes LCD displej - (podporováno u modelů: SMT, SMX, a SRT* Modely s UPS NMC2)

*Poznámka: Tato možnost může být použita k nastavení integrované UPS NMC2 nebo další vložené NMC2 pro SRT modely. SRT modely obsahují integrovanou NMC2 kartu (5KVA a vyšší).

Nekteré novější modely Smart-UPS poskytují možnost nastavení Network Management Card 2 (NMC2) IP adresy, masky podsítě, a brány v menu LCD displeje. Než budete pokračovat, ujistěte se, že vaše NMC2 instalovaná ve SmartSlotu UPS je zapojená (zda stavové LED diody jsou aktivní).


Displej UPS bude vypadat jako jeden z typů níže uvedených. Zmáčkněte ESC k vyvolání Menu, pokud již není zobrazeno.

Display UPSAby bylo možnost nastavit tyto parametry skrze displej LCD, musí být nastaveno zobrazení „Advanced Mode“. Tuto možnost naleznete v Configuration menu - provedením změny v Menu Type ze Standard na Advanced. Po změně tohoto nastavení, můžete přejít zpět do Configuration menu a budete moci nastavit UPS NMC2.

Možnost nastavení boot mode jsou dostupny v menu Configuration:
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP
 • Manual

Pokud zvolíte Manual mode, zadejte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu. DHCP (NMC2 default AOS v5.1.1 and higher) a DHCP & BOOTP modely nebudou vyžadovat žádnou další konfiguraci mimo přijetí nastavení. Po ukončení se Network Management Card restartuje a poté během ~1 minuty bude vidět aktuální IP nastavení v menu About.

AlertPoznámka: Pokud vaše UPS LCD menu nemá nastavení Configure NMC v Advanced Mode: můžete se setkat s následujícími událostmi:
 • NMC2 není podporována UPS/UPS SmartSlotem.
 • UPS firmware nepodporuje tuto funkčnost

Pročtěte si uživatelský manual, nebo se s případnými problémy obraťte na technickou podporu WWW.APC.COM

APC Czech Republic

Zjistěte více
Zjistěte více