Data Center Assessment Services

En utvärdering och analys på plats av din datacentral eller ditt nätverksskåp med rekommendationer för att maximera tillgängligheten, förbättra energieffektiviteten och minska energirelaterade kostnader.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Konstruktionsdesignservice Artikelnummer QWENGINEER-MISC Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Planering
Anpassningsbar rapport All bedömningsservice ger en skräddarsydd rapport som kan innehålla bl.a. följande: (1) ström- och kylningsbehov för existerande last, (2) termografiska bilder, (3) datorstödda ritningar, (4) beskrivning av begränsningar, och (5) rekommendationer för ökad effektivitet och kapacitet. Rapporten ger dig all information du behöver för att utforma din anläggning för optimal prestanda, förlänga livet på din utrustning och säkra högsta möjliga nivå av tillgänglighet för nätverket.
Märkesneutral Erhåll en objektiv bedömning och analys som är neutral vad gäller leverantör av alternativa lösningar.
Baslinjedata Använd grunddata för att beskriva aktuell situation och mäta förbättringar som uppnåtts i användningen av infrastruktur och i effektivitet.
Bekvämlighet
Datainsamling på plats Datainsamling utförd av professionellt servicefolk utbildade och tränade inom energihantering i datacentraler
Kundanpassad utvärderingsrapport Tillhandahåller en analys av din aktuella infrastruktur med rekommendationer för förbättringar, som gör att du kan utveckla och implementera kort- och långsiktiga planer för energihantering och infrastruktur.
Specialister på energihantering för datacentraler Analyser utförda av specialister från Data Center Energy Management som kombinerar sin kunskap om bästa industripraxis med praktisk erfarenhet av datacentraler för att kunna ge rekommendationer som leder till förbättrad drift och energieffektivitet, liksom även till lägre energikostnader.
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
Märkesneutral Erhåll en objektiv bedömning och analys som är neutral vad gäller leverantör av alternativa lösningar.
Baslinjedata Använd grunddata för att beskriva aktuell situation och mäta förbättringar som uppnåtts i användningen av infrastruktur och i effektivitet.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med