InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů

InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vpravo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Přední přímá
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Přední přímá
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Back
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Back
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vlevo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Vpravo vpředu
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Přední přímá
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Přední přímá
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Back
InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů Back
 • Platforma pro správu, která vylepší přehled nad serverovnami a malými datovými středisky díky zvýraznění stavu všech zařízení APC.

Zobrazit přehled produktu

AP9420U Hlavní znaky

InfraStruXure® Manager upgrade pro Enterprise Manager v3.x; 25 uzlů
Platforma pro správu, která vylepší přehled nad serverovnami a malými datovými středisky díky zvýraznění stavu všech zařízení APC.
 • Automatická detekce APC zařízení
  Funkce automatického vyhledání jednotek UPS společnosti APC v síti prostřednictvím hlavních platforem pro správu serverů.
 • Hlášení o stavu baterií
  Pomáhá předcházet problémům a umožňuje přesně stanovit další běhové požadavky.
 • Přístup pomocí prohlížeče
  Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
 • Začlenění do systému správy objektu
  Zasílání výstrah a dat do systému správy budovy umožňuje správu kritické infrastruktury budovy z jediného systému.

InfraStruxure Manager Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Škálovatelnost
Rozšiřitelná platforma umožňuje škálování za účelem změn podnikových potřeb a okamžitých změn. Podle potřeby je k dispozici správa přidaných zařízení a výkonné funkce a aplikace pro správu služeb pomáhají rozšířit možnosti správy zařízení.
Privátní síť IP
Správa více zařízení z jedné adresy IP.
Podpora více zařízení
Správa celé řady zařízení APC včetně: jednofázových a třífázových jednotek UPS, rozvodných jednotek, chladících zařízení a zařízení pro monitorování prostředí a dalších aplikací produktu InfraStruXure Manager.
Registrování dat
Odhalte problematické trendy dříve než mohou eskalovat nebo si exportujte protokol záznamů k dalším analýzám.
Souběžná implementace a inovace
Zkrácení doby instalace a složitosti pomocí současné konfigurace nastavení nebo upgradu firmware u více zařízení najednou.
Hlášení o stavu baterií
Pomáhá předcházet problémům a umožňuje přesně stanovit další běhové požadavky.
Automatické vyhledání
Rychlá implementace s pomocí určení rozsahů vzdálené sítě nebo rozsahu adres IP, ve kterém se mají hledat zařízení společnosti APC.

Dostupnost

Dálková správa
Dobu odezvy na kritické situace síťové infrastruktury lze minimalizovat díky možnosti okamžitému přístupu k zařízením podle potřeby prostřednictvím primární sítě IP, portu konzoly nebo přepínačů KVM.
Skupiny oznamování
Seskupování zařízení zajišťuje, aby varování obdržely správné osoby, zabraňuje a včas řeší potenciální problémy.
Správa úrovní ve stojanu
Pomáhá odpovědným osobám v rozhodování, kam umístit nová zařízení bez rizika přetížení napájecích okruhů. Příjímá upozornění na změny v odběru napájení stojanu.
Oznamování chyb
Upozornění na události v reálném čase minimalizuje dobu odezvy na kritické situace týkající se fyzické infrastruktury. Umožňuje administrátorům IT zkrátit střední dobu oprav, zvýšit efektivitu a maximalizovat dobu běhu.
Diagramy průběhu napájení
Tvorba názorných schémat s rozložením systému. Možnost určit potenciální problémy dříve, než k nim dojde.
Centralizovaná správa
Umožňuje centrální správu a řízení velké sítě aplikací.

Marketingové funkce

Začlenění do systému správy objektu
Zasílání výstrah a dat do systému správy budovy umožňuje správu kritické infrastruktury budovy z jediného systému.
Konzola pro centralizovanou správu
Jediná konzole zobrazuje stav a funkčnost všech zařízení společnosti APC v síti a umožňuje sledování a konfiguraci celé infrastruktury APC.

Ochrana

Přístup pouze pro čtení
Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Podpora produktů Radius
Prostřednictvím existujícího serveru RADIUS můžete využívat zabezpečené ověřování, autorizaci a účty pro příslušné zařízení APC.
Password security
Ochrana uživatelským heslem.
Šifrování
Pomáhá zajistit efektivní řízení přístupu a integritu relací SSL a SSH.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Přístup pomocí prohlížeče
Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z kteréhokoli počítače v síti bez nutnosti instalace softwaru.
Průvodci nastavením
Rychlá implementace pomocí snadno použitelných průvodců snižuje dobu instalace.
Doporučené akce
Systém Enterprise Manager poskytuje podrobný popis problému, když problém nastane, a také doporučené kroky, které mohou příslušný problém vyřešit. Tato jedinečná funkce snižuje potřebu školení a urychluje odstraňování závad spojených s napájením.
Global threshold alarms
Nastavení standardů pro výběr jednotek UPS, PDU a nastavení prostředí za účelem zajištění informovanosti o výkonu systému.
Zobrazení rozvržení podlahové plochy
Integrace s produktem InfraStruXure™ Designer umožňuje importovat přizpůsobenou reprezentaci rozvržení místnosti z pohledu shora. Díky tomu bylo dosaženo jednodušší navigace a zlepšeného monitorování, čímž se minimalizují výskyty chyb a náklady.
Kompatibilní se systémy správy organizace EMS
Spravujte svá zařízení APC pomocí jednoho systému prostřednictvím přesměrování zpráv SNMP (událostí) do vašeho vlastního systému správy organizace.
Integrace systému BMS (Building Management System)
Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
171mm, 17.1cm
Čistá hmotnost
3.0kg
Hmotnost při dodání
5.24kg
Přepravní výška
216mm, 21.6cm
Přepravní šířka
578mm, 57.8cm
Přepravní hloubka
337mm, 33.7cm

Možnosti

Služby