InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení

InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení Vlevo vpředu
InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení Vlevo vpředu
InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení Vlevo vpředu
InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení Vlevo vpředu
 • Vzduchové, vodní a glykolové chlazení typu Close-Coupled pro kabelové rozvodny, serverovny a datová střediska

 • Zahrnuje: Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Karta pro správu sítě, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

ACCU30202 Hlavní znaky

InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení
Vzduchové, vodní a glykolové chlazení typu Close-Coupled pro kabelové rozvodny, serverovny a datová střediska
Zahrnuje: Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Karta pro správu sítě, Uživatelská příručka
 • Aktivní řízení proudu vzduchu
  Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
 • Řízení s aktivní odezvou
  Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
 • Filtrace vzduchu
  Odstraňuje ze vzduchu nečistoty a jiné částice a zajišťuje tak čistší oběhový vzduch.
 • S neutrální architekturou
  Nenápadné provedení a barvy přispívají ke splynutí s prostředím.
 • Řízení kapacity
  Chladicí systém bude pracovat od 0 do 100 % jmenovité kapacity tak, aby udržoval teploty na vstupech stojanů a snižoval provozní náklady při různé tepelné zátěži.
 • Kolečka
  Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
 • Kompatibilní se systémem vedení
  Danou jednotku lze kombinovat se stojany nebo systémy horké komory s bezpečnostním obalem a eliminovat tak mísení horkého vzduchu a maximalizovat účinnost chlazení
 • Nepřetržité monitorování proudu
  Umožňuje nepřetržité monitorování proudu dodávaného do kompresoru za účelem hlášení možných odchylek od výchozích hodnot (k dispozici pouze pro velké chladiče)
 • Motory s přímým pohonem
  Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
 • Snadné použití
  Usnadňuje budoucí plánování, protože umožňuje umístění zařízení řazených vedle sebe kamkoli do datového střediska.
 • Snadná instalace
  Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
 • Účinnost
  Zvyšuje kapacitu klimatizačního systému díky vyšší teplotě odváděného vzduchu.
 • Elektronický expanzní ventil
  Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
 • Elektronicky komutované ventilátory
  Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
 • Kompatibilní se systémem skříní
  Navrženo speciálně pro spolupráci se skříněmi Netshelter.
 • Ochrany ventilátorů
  Bezpečnostní opatření, které zajišťuje ochranu otvoru ventilátoru pomocí krytu vstupu.
 • Systém větráků odolný vůči chybám
  V případě selhání ventilátoru budou zbývající ventilátory pokračovat v provozu.
 • Komponenty vyměnitelné na místě
  Modul s ventilátorem a elektronikou může být rychle vyměněn bez nutnosti odinstalování jednotky.
 • Pružnost
  Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček
 • Servisní přístup zepředu
  Systém obsahuje přední přístup s plnou obslužností pro pravidelný servis součástí. Přední přístup také zužuje půdorys systému a umožňuje umístění jednotek jednu vedle druhé.
 • Zelené chladicí médium
  Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
 • Vysoký poměr mezi rozumným a celkovým chlazením
  Toho je dosaženo důkladným dimenzováním hadů tepelných výměníků.
 • Vodorovný průtok vzduchu
  Odebírá teplo v teplé uličce blízko zdroje tepla a rozvádí chladný vzduch do přední části stojanů v chladné uličce.
 • Zvýšená kapacita
  Větší objem odebírání tepla umožňuje instalovat do každého stojanu více zařízení.
 • Místní síť
  Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
 • Minimalizuje směšování vzduchu
  Přivádí chladný, klimatizovaný vzduch do sání zařízení IT.
 • Modulární strategie
  Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
 • Síťové rozhraní
  Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
 • Operační efektivita
  Vyšší teploty vstupního vzduchu snižují jak potřebnou úroveň regulace vlhkosti, tak nároky na nákladný opětovný ohřev.
 • Škálovatelná konstrukce
  Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
 • Malé rozměry
  Díky efektivnímu využití prostoru a malým rozměrům je jednotku možné umístit do rohu nebo dokonce do rozděleného prostoru.

Chlazení Uniflair InRow s přímou expanzí Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Modulární konstrukce
Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Odstupňované hustoty
Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.

Dostupnost

Prediktivní chlazení
Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Řízení vstupní teploty stojanu
Snižuje riziko výskytu horkých míst na úrovni stojanu.
Ovladače s aktivní odezvou
Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.

Ovladatelnost

Sledování kapacity v reálném čase
Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Integrace systému BMS (Building Management System)
Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Mikroprocesorový ovladač
Systém (až tři moduly) řídí hlavní mikroprocesor, zajišťující dostatečnou ovladatelnost a vhodné rozhraní prostřednictvím čtyřřádkového alfanumerického displeje na 80 znaků. Každá modul je vybaven mikroprocesorovým ovladačem, který je koordinován s ostatními moduly prostřednictvím hlavního ovladače.

Obslužnost

Snadný přístup pro údržbu
Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Proměnná rychlost ventilátorů
Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Architektura na úrovni řad
Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V

Fyzický

Maximální výška
1554mm, 155.4cm
Maximální šířka
1001mm, 100.1cm
Maximální hloubka
1001mm, 100.1cm
Čistá hmotnost
272.16kg
Hmotnost při dodání
305.0kg
Přepravní výška
1745mm, 174.5cm
Přepravní šířka
1085mm, 108.5cm
Přepravní hloubka
1135mm, 113.5cm

Vyhovuje normám

Schválení
Registrováno cUL, UL listed
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Možnosti

Služby