APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower

APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Back
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Back
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Vlevo vpředu
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Back
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Back
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Aplikace
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower Miscellaneous
RoHS
  • Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Instalační příručku, Uživatelská příručka, Karta pro řízení přes web/SNMP

Zobrazit přehled produktu

SYA12K16P Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (9600 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
9.6kWatty / 12.0kVA
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
120V, 208V
Jmenovité vstupní napětí
208V
Typ připojení vstupu
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Symmetra LX 12 kVA možnost rozšíření na 16 kVA N+1 Tower
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním
Zahrnuje: CD se softwarem, Instalační příručku, Uživatelská příručka, Karta pro řízení přes web/SNMP
  • Odnímatelný pořadač na vstupní a výstupní kabely
    Umožňuje rychlou a snadnou instalaci a údržbu jednotky UPS.

Symmetra Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Paralelně zapojené napájecí moduly
Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
Redundantní inteligentní moduly
Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
Napájecí moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny napájecího modulu.
Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Inteligentní moduly s možností výměny za chodu
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny inteligentního modulu.
Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1
Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Ovladatelnost

Intelligent Card Slot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Displej LCD
Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Externí baterie s možností správy
Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Marketingové funkce

Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Testováno a schváleno bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Symmetra používat on-line a spolehnout se, že splňují nebo přesahují nejpřísnější standardy odvětví.
Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Redundantní architektura N+1 Symmetra LX umožňuje, aby jednotka odolávala výpadkům inteligentního modulu, baterie nebo napájecího modulu. Moduly jsou snadno vyměnitelné v terénu. Zákazníci mohou po počátečním nákupu zařízení přidávat dodatečné napájecí moduly nebo baterie do zatížení až 16 kVA.

Ochrana

Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě rozsáhlého výpadku napájení.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.

Škálovatelnost

Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
Škálovatelná kapacita napájení
Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
Panel pro rozvod napájení s možností výměny na pracovišti
Zajišťuje kompatibilitu zařízení s různými typy zástrček.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Obslužnost

Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
Uživatelsky měnitelné napájecí moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Uživatelsky měnitelné inteligentní moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu inteligentních modulů.
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.

Distribuce produktů

Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Switzerland, Jamaica, Cayman Islands, Nicaragua, Netherlands, Panama, Puerto Rico, Saudi Arabia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
12.8kWatty / 16.0kVA
Výstupní napětí – poznámka
Možnost konfigurace pro výstupní napětí 120/208 nebo 120/240 V
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 5 % při plném zatížení
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
47 - 63 Hz Synchr. se sítí, 50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr.
Jiná výstupní napětí
240 V
Koeficient amplitudy zátěže
Do 5 : 1
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Maximální výstupní proud
56
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Vstup

Kmitočet na vstupu
45 - 65 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
96 - 138 Line to neutralV
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 7 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
240 V
Vstupní účiník při plném zatížení
0.98

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Předinstalované baterie
3
Obvyklá doba nabíjení
3hod.
Náhradní akumulátor
Prázdné pozice baterií
1
Očekávaná životnost baterie (roky)
3 - 5
Nabíjecí výkon baterie (W)
861 W
Možnost prodloužení doby chodu
1

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání
Ano
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Fyzický

Maximální výška
937mm, 93.7cm
Maximální šířka
483mm, 48.3cm
Maximální hloubka
726mm, 72.6cm
Čistá hmotnost
263.64kg
Hmotnost při dodání
287.27kg
Přepravní výška
1181mm, 118.1cm
Přepravní šířka
599mm, 59.9cm
Přepravní hloubka
997mm, 99.7cm
Barva
Černá, Stříbrná
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 4572metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
62.0dBA
Tepelné ztráty on-line
4995.0BTU/hod

Vyhovuje normám

Schválení
CSA, FCC část 15 třída A, UL 1778
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby