Data Center Assessment Services

Posouzení a analýza vašeho datového střediska nebo kabelové rozvodny na místě s cílem navrhnout opatření, která přinesou maximální dostupnost, zvýšení energetické účinnosti a snížení nákladů na energii.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Služba technických návrhů Číslo dílu QWENGINEER-MISC Cena --
Produkt Vyhodnocení datového centra EnergySTEP Číslo dílu WQES2-EM-01 Cena --
Plánování
Základní údaje Pomocí základních údajů popište stávající situaci a posuďte míru zlepšení využití a účinnosti infrastruktury.
Přizpůsobitelné sestavy Všechny služby posouzení nabízejí výstupy ve formě přizpůsobených zpráv, které mohou obsahovat následující body: (1) napájení a chlazení potřebné k pokrytí stávající zátěže, (2) termovizní zobrazení, (3) počítačové výkresy, (4) popis omezení a (5) doporučení, jak zvýšit účinnost a kapacitu. Zpráva poskytuje informace potřebné k tomu, abyste mohli navrhnout svoji provozovnu s ohledem na optimální výkonnost, prodloužit životnost svého zařízení a zajistit co nejvyšší úroveň dostupnosti sítě.
Řešení podle dodavatele Získejte objektivní posouzení a rozbor s přehledem možných řešení bez závislosti na konkrétních dodavatelích.
Pohodlí
Odborníci na správu využití energie v datovém středisku Analýza prováděná odborníky na správu energie v datovém středisku, kteří propojují své znalosti osvědčených postupů používaných v oboru s praktickými zkušenostmi s datovými středisky a sestavují doporučení, jejich výsledkem bude lepší provoz a vyšší energetická účinnost, ale také nižší náklady na energii.
Náklady na práci a cestovní náklady jsou zahrnuty Většina servisních smluv zahrnuje náklady na práci a cestovní výdaje. Prohlédněte si rozpis prací v rámci servisních specifikací.
Řešení podle dodavatele Získejte objektivní posouzení a rozbor s přehledem možných řešení bez závislosti na konkrétních dodavatelích.
Základní údaje Pomocí základních údajů popište stávající situaci a posuďte míru zlepšení využití a účinnosti infrastruktury.
Lokální sběr dat Sběr dat prováděný servisními pracovníky zaměřenými na problémy se správou energie v datovém středisku
Přizpůsobená zpráva o hodnocení Poskytuje analýzu aktuální infrastruktury s doporučeními ke zlepšení, která umožňují vyvinout a implementovat krátkodobé i dlouhodobé strategie pro správu energie a plány infrastruktury.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání