Služba vyhodnocení datového centra

Posouzení a analýza vašeho datového střediska nebo kabelové rozvodny na místě s cílem navrhnout opatření, která přinesou maximální dostupnost, zvýšení energetické účinnosti a snížení nákladů na energii.

V°případě odpovědnosti za datové centrum je nejvyšší prioritou maximalizace dostupnosti. Zároveň je nutné lépe spravovat měnící se náklady spojené se zvýšenými požadavky na energii. Vyhodnocení poskytuje základní údaje pro lepší pochopení současné situace a°doporučená zlepšení k°dosažení vašich cílů.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Služba technických návrhů Číslo dílu QWENGINEER-MISC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Vyhodnocení datového centra EnergySTEP Číslo dílu WQES2-EM-01 Cena --
Jak zakoupit
Pohodlí
Lokální sběr dat Sběr dat prováděný servisními pracovníky zaměřenými na problémy se správou energie v datovém středisku
Náklady na práci a cestovní náklady jsou zahrnuty Většina servisních smluv zahrnuje náklady na práci a cestovní výdaje. Prohlédněte si rozpis prací v rámci servisních specifikací.
Řešení podle dodavatele Získejte objektivní posouzení a rozbor s přehledem možných řešení bez závislosti na konkrétních dodavatelích.
Přizpůsobená zpráva o hodnocení Poskytuje analýzu aktuální infrastruktury s doporučeními ke zlepšení, která umožňují vyvinout a implementovat krátkodobé i dlouhodobé strategie pro správu energie a plány infrastruktury.
Základní údaje Pomocí základních údajů popište stávající situaci a posuďte míru zlepšení využití a účinnosti infrastruktury.
Odborníci na správu využití energie v datovém středisku Analýza prováděná odborníky na správu energie v datovém středisku, kteří propojují své znalosti osvědčených postupů používaných v oboru s praktickými zkušenostmi s datovými středisky a sestavují doporučení, jejich výsledkem bude lepší provoz a vyšší energetická účinnost, ale také nižší náklady na energii.
Plánování
Přizpůsobitelné sestavy Všechny služby posouzení nabízejí výstupy ve formě přizpůsobených zpráv, které mohou obsahovat následující body: (1) napájení a chlazení potřebné k pokrytí stávající zátěže, (2) termovizní zobrazení, (3) počítačové výkresy, (4) popis omezení a (5) doporučení, jak zvýšit účinnost a kapacitu. Zpráva poskytuje informace potřebné k tomu, abyste mohli navrhnout svoji provozovnu s ohledem na optimální výkonnost, prodloužit životnost svého zařízení a zajistit co nejvyšší úroveň dostupnosti sítě.
Základní údaje Pomocí základních údajů popište stávající situaci a posuďte míru zlepšení využití a účinnosti infrastruktury.
Řešení podle dodavatele Získejte objektivní posouzení a rozbor s přehledem možných řešení bez závislosti na konkrétních dodavatelích.
The Data Center Lifecycle: Assess

The Data Center Lifecycle: Assess