Služby výměny baterií

Instalace, údržba, výměna a°odstranění UPS baterií – vyberte si tuto službu a°vyhněte se možným selháním

Vyškolení a°autorizovaní technici provádí komplexní služby v°oblasti baterií a°zaručují spolehlivé a°efektivní fungování UPS. Vyhněte se neplánovaným odstávkám, snižte náklady a°zabezpečte dostupnost systému aktivním přístupem.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Služba výměny baterií Číslo dílu WBATTREPLC Cena --
Jak zakoupit
Produkt Služby konverze lithium-iontových baterií Číslo dílu WLIBCONV Cena --
Jak zakoupit
Pohodlí
Souhrnná zpráva o službách Poskytuje podrobnou zprávu o provedené práci včetně doporučení pro servis zajišťující optimální výkon
Vyjmutí baterií Odběr vybitých baterií certifikovaným terénním servisním pracovníkem
Pohodlí
Likvidace baterií Ekologicky šetrná likvidace vybitých baterií v certifikovaném recyklačním středisku
Recyklace baterií Koncový uživatel získává certifikát o likvidaci vybitých baterií v souladu s federálními, státními a místními předpisy.
Vyjmutí baterií Odběr vybitých baterií certifikovaným terénním servisním pracovníkem
Náklady na práci a cestovní náklady jsou zahrnuty Většina servisních smluv zahrnuje náklady na práci a cestovní výdaje. Prohlédněte si rozpis prací v rámci servisních specifikací.
Certifikované baterie Dodávané certifikované baterie splňují specifikace výrobce pro efektivní provoz systému.