Řízení přístupu NetBotz

Síťová zařízení umožňují vzdálené a lokální řízení přístupu k vašim skříním NetShelter SX.

Řízení přístupu ke stojanu APC využívá zařízení NetBotz 250 plus sadu klik umožňující vzdálené uzamčení/odemčení a řízení oprávnění přístupu k IT skříním na základě osobních karet. Přístroj lze montovat v konfiguraci 0U nebo 1U a je navržen pro stojany APC NetShelter SX. Sada klik pro kontrolu přístupu ke stojanu je k dispozici čtečkou přikládacích karet buď s frekvencí 125 kHz nebo 13,56 MHz, aby mohla fungovat se stávajícími přístupovými kartami používanými v budově, pokud jsou podporovány. Administrátoři mohou snadno konfigurovat řízení profilů přístupu pro jednotlivé zaměstnance, konfigurovat plánovaný přístup k zařízení za účelem údržby a prohlížet záznamy o kontrolách. K dispozici jsou různá oznámení alarmů, která upozorňují na ohrožení bezpečnosti, jako je například násilné vniknutí a poloha dveří.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt APC NetBotz HID bezkontaktní karty - balení 10 kusů Číslo dílu AP9370-10 Cena 108,89 €
Produkt Řízení přístupu ke stojanu NetBotz 125kHz Číslo dílu NBACS125 Cena 1 482,25 €
Produkt Řízení přístupu ke stojanu NetBotz 13,56 MHz Číslo dílu NBACS1356 Cena 1 663,75 €
Dostupnost
Přístup pomocí karet proximity Oprávněným osobám lze udělit přístup k zařízení prostřednictvím ověřování kartou proximity.
Plánování přístupu uživatelů Pro každou konfigurovanou kartu proximity lze udělovat přístup k zařízení v konkrétní dobu.
Protokolování události Prostudujte si v protokolu událostí časování a souslednost událostí, které k incidentu vedly.
Ochrana
Read-only access Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
Password Security Ochrana uživatelským heslem.
Ovladatelnost
Telnet management Umožňuje vzdálenou správu pomocí relací Telnet a SSH.
Přepis klíče Master key Elektronický přístup lze pro případ výpadků napájení nebo údržbu potlačit pomocí fyzického klíče.
Browser Accessible Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z kteréhokoli počítače v síti bez nutnosti instalace softwaru.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.