Vårt varumärke

NetBotz trådlösa temperaturgivare

NBWS100T

arrow2_down

Hållbarhet

Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Läs mer om Green Premium
Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

notification_ok

RoHS-undantagsinformation

Ja

REACh-förordning

REACh-Deklaration

EU RoHS-direktiv

Överensstämmer med undantag

RoHS-förordning Kina

RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!

Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.