Nasze marki

Galaxy VM

Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS 160-225 kVA, który bezproblemowo integruje się ze średnimi centrami danych oraz aplikacjami przemysłowymi lub obiektowymi.

Rodzina Galaxy

Wiarygodny partner w zapewnieniu ciągłości działalności biznesowej. OptymalizacjaTCO (Całkowity Koszt Posiadania) dzięki baterii litowo-jonowej Galaxy.
Kontakt z pomocą techniczną
Galaxy VM Schneider Electric Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS 160-225 kVA, który bezproblemowo integruje się ze średnimi centrami danych oraz aplikacjami przemysłowymi lub obiektowymi.
Kontakt z pomocą techniczną