Nasze marki

Uniflair Wall Mount Room Cooling

Jednostki naścienne do instalacji zewnętrznej, przeznaczone do zastosowań o newralgicznym znaczeniu

Rodzina Uniflair

Kompletne systemy chłodzące gotowe do szybkiego wdrożenia w środowiskach IT i telekomunikacyjnych
Kontakt z pomocą techniczną
Uniflair Wall Mount Room Cooling
Kontakt z pomocą techniczną