Nasze marki

Data Center Operation

Błyskawiczny przegląd bieżących informacji eksploatacyjnych z centrum danych za pośrednictwem modułu zarządzania spisem zasobów, kalkulator PUE, alarmy z urządzeń sygnalizowane w czasie rzeczywisty...

Rodzina EcoStruxure

Zarządzanie zasobami i dokumentacja eksploatacji centrum danych poprzez zarządzanie inwentarzem zasobów
Kontakt z pomocą techniczną
Data Center Operation
Kontakt z pomocą techniczną