Naše značky

Informace o záruce výrobce na zařízení UPS

Určení platnosti záruky výrobce na zařízení UPS

Záruky na produkty společnosti APC jsou založeny na pevně stanovené době počínaje datem nákupu jednotky. Nemůžete-li předložit doklad o koupi, doba trvání záruky se počítá od data výroby jednotky. Protože při určení platnosti záruky hraje svou roli více faktorů, musíte kontaktovat Zákaznické centrum společnosti APC, kde získáte nejpřesnější informace.

Datum výroby vašich jednotek můžete odhadnout podle sériového čísla uvedeného na produktu. Třetí a čtvrtá číslice udávají rok výroby vaší jednotky, následující 2 znaky pak vyjadřují týden, kdy byla vaše jednotka vyrobena.

Pokud je například vaše sériové číslo XX1915XXXXX, znamená to, že váš produkt byl vyroben v roce 2019 (XX1915XXXXX) v 15. týdnu (XX1915XXXXXXXX).

Nemůžete najít sériové číslo?

Sériové číslo není umístěno na přední části jednotky, ale na nálepce v zadní nebo spodní části produktu. Umístění štítku a sekvence písmen a čísel se budou lišit podle modelu a typu produktu. Více informací o délce záruky konkrétního produktu najdete v přiložené dokumentaci k produktu nebo nás kontaktujte.

Potřebujete uplatnit reklamaci nebo máte otázky týkající se vaší záruky?

Na produkty APC se vztahují komplexní záruky a zásady, které vám poskytují naprostý klid od okamžiku nákupu. V závislosti na vaší poloze nebo produktu a rozsahu, v jakém byl váš výrobek dodán z distribučního kanálu autorizovaného společností APC k prodeji do vaší země/oblasti (dále jen „distribuční kanál APC“), můžete získat záruku výrobce v rozsahu od jednoho do tří let. Pamatujte si, že si musíte u dodavatele ověřit, zda váš výrobek pochází z distribučního kanálu APC. Společnost APC si vyhrazuje právo jakoukoli záruku odmítnout, pokud by bylo zjištěno, že váš výrobek nepochází z distribučního kanálu APC.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!