Naše značky

Systém MGE SineWave

Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích

Kompletní řízení harmonických kmitočtů a účiníku pro instalace do 1000 kVA snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení
Kontaktujte podporu
Systém MGE SineWave
Kontaktujte podporu