Naše značky

Accusine

Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích

Součást skupiny PowerLogic

Kompletní řízení harmonických kmitočtů a účiníku pro instalace do 1000 kVA snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení
Kontaktujte podporu
Accusine
Kontaktujte podporu