Naše značky

Accusine

Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích

Součást skupiny PowerLogic™

Kompletní řízení harmonických kmitočtů a účiníku pro instalace do 1000 kVA snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení
Accusine APC Brand Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích