Naše značky

Spojenectví se společností VMware

Ukončení systému prostřednictvím sítě v4.1 pro virtualizaci

Toto nákladově efektivní řešení zjednodušuje ochranu vaší virtuální IT architektury. PowerChute komunikuje přes síť s vaší UPS od APC, a chrání tak vaše IT prostředí před přerušeními dodávek elektřiny nebo dlouhými výpadky proudu. V kombinaci s HA clustery od VMware dokáže PowerChute iniciovat přenesení virtuálního přístroje, a maximalizovat tak dobu provozu, než budou virtuální stroje a hostitelské servery vypnuty normálním způsobem.

Hlavní výhody

  • Snadné webové rozhraní umožňuje jednoduše zvolit, kdy a jak k vypnutí dojde, navíc podporuje pluginy pro sledování a upozornění
  • Chrání fyzické a virtuální IT prostředí, protože spolupracuje s APC kartou síťové správy UPS, díky tomu podporuje síťové bezobslužné vypnutí serverů a strojů; podporuje jednoduché, redundantní, pokročile redundantní i paralelní konfigurace UPS
  • Snižuje výpadky a chrání integritu dat, i během kritických událostí, např. rozsáhlé výpadky elektřiny


Integrace VMware vSphere™ do StruxureWare™ Data Center Operation

Integrace VMware vSphere od APC do StruxureWare Data Center Operation kombinuje informace z IT vrstvy a vrstvy fyzické infrastruktury, a vytváří tak efektivnější a spolehlivější provoz datového centra. Správcům datových center to také umožňuje automaticky migrovat virtuální stroje z jednoho hostitelského serveru na jiný.

Hlavní výhody

  • Umožňuje automatickou reakci na události, které ohrožují fyzickou infrastrukturu při riziku a garantuje nepřerušenou dobu provozu a dostupnost
  • Nahlíží a rozpozná potenciální negativní dopady na klíčové podnikové aplikace, pokud by mělo nastat selhání fyzického zařízení 
  • Zajišťuje kontinuitu provozu a zabraňuje ztrátě dat díky automatickému failoveru a nulovým výpadkům 
  • Sleduje celé IT prostředí včetně dat o napájení, chlazení, bezpečnosti a okolí z VMware vSphere, zároveň přijímá upozornění o událostech, které by mohly ohrozit infrastrukturu

Přečtěte si, co dělají naši partneři v alianci

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!