Naše značky

Spojenectví se společností VMware

Ukončení systému prostřednictvím sítě v4.1 pro virtualizaci

Toto nákladově efektivní řešení zjednodušuje ochranu vaší virtuální IT architektury. PowerChute komunikuje přes síť s vaší UPS od APC, a chrání tak vaše IT prostředí před přerušeními dodávek elektřiny nebo dlouhými výpadky proudu. V kombinaci s HA clustery od VMware dokáže PowerChute iniciovat přenesení virtuálního přístroje, a maximalizovat tak dobu provozu, než budou virtuální stroje a hostitelské servery vypnuty normálním způsobem.

Hlavní výhody

  • Snadné webové rozhraní umožňuje jednoduše zvolit, kdy a jak k vypnutí dojde, navíc podporuje pluginy pro sledování a upozornění
  • Chrání fyzické a virtuální IT prostředí, protože spolupracuje s APC kartou síťové správy UPS, díky tomu podporuje síťové bezobslužné vypnutí serverů a strojů; podporuje jednoduché, redundantní, pokročile redundantní i paralelní konfigurace UPS
  • Snižuje výpadky a chrání integritu dat, i během kritických událostí, např. rozsáhlé výpadky elektřiny


Integrace VMware vSphere™ do StruxureWare™ Data Center Operation

Integrace VMware vSphere od APC do StruxureWare Data Center Operation kombinuje informace z IT vrstvy a vrstvy fyzické infrastruktury, a vytváří tak efektivnější a spolehlivější provoz datového centra. Správcům datových center to také umožňuje automaticky migrovat virtuální stroje z jednoho hostitelského serveru na jiný.

Hlavní výhody

  • Umožňuje automatickou reakci na události, které ohrožují fyzickou infrastrukturu při riziku a garantuje nepřerušenou dobu provozu a dostupnost
  • Nahlíží a rozpozná potenciální negativní dopady na klíčové podnikové aplikace, pokud by mělo nastat selhání fyzického zařízení 
  • Zajišťuje kontinuitu provozu a zabraňuje ztrátě dat díky automatickému failoveru a nulovým výpadkům 
  • Sleduje celé IT prostředí včetně dat o napájení, chlazení, bezpečnosti a okolí z VMware vSphere, zároveň přijímá upozornění o událostech, které by mohly ohrozit infrastrukturu

Přečtěte si, co dělají naši partneři v alianci

Více informací

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!