{}

Naše značky

Prohledejte časté dotazy

Video: Proč může APC Back-UPS vydávat zvukové signály?

Article available in these languages: němčina, angličtina, Španělština, Francouzština, Maďarština, Italština, japonština, Korejština, Polština, Ruština, Turečtina

Problém:

Záložní zdroje UPS mohou být instalovány a umístěny na místech, která nejsou dobře viditelná (např. pod stolem, v rozvodné místnosti atd.). Zdroje UPS společnosti APC využívají zvukové signály, aby mohly uživatelům poskytovat proaktivní upozornění týkající se změny stavu a napájení. Občasný jednorázový zvukový signál ze zdroje UPS je součástí normálního provozu. Znamená to, že zdroj UPS zálohuje zátěž. Níže je uveden částečný seznam zvukových signálů a možných významů. Kompletní seznam zvukových signálů naleznete v uživatelské příručce ke konkrétnímu záložnímu zdroji Back-UPS, případně pro více informací kontaktujte technickou podporu APC.

Produktová řada:

Všechny řady záložních zdrojů Back-UPS

Příčina:

1) Back-UPS využívá napájení z baterie - Tento alarm signalizuje, že zdroj UPS přešel ze síťového provozu do provozu na baterii. Napájené zásuvky jsou nyní zálohovány z baterie.

2) Vybitá baterie Back-UPS - Tento alarm signalizuje, že zdroj UPS má téměř vybitou baterii a brzy se vypne. Jednotka UPS bude v režimu On Battery fungovat pouze po omezenou dobu danou kapacitou baterie a velikostí připojené zátěže. Aby se baterie chránily před příliš velkým vybitím, zdroj UPS se vypne a spolu s ním i jeho výstup. Jako upozornění na to, že se jednotka brzy vypne, spustí zdroj UPS alarm 2 minuty před vlastním vypnutím. S nástrojem PowerChute od společnosti APC lze tuto hodnotu 2 minut změnit na jinou. Pokud uslyšíte tento zvuk, měli byste okamžitě vypnout operační systém, abyste zamezili ztrátě nebo poškození dat. V případě využití software to udělá za Vás automaticky.

3) Přetížení Back-UPS - Tento alarm signalizuje, že jednotka UPS je přetížena. Je-li spuštěn tento alarm, zkuste odebrat zařízení způsobující přetížení. Alarm bude pokračovat, dokud nedojde ke snížení zatížení. Pokud chcete zjistit, zda je zdroj UPS kompatibilní se zařízením, které chcete chránit, podívejte se na Nástroj pro výběr zařízení UPS od společnosti APC.

4) Self Test selhal - Většina UPS provádí každých 14 dnů interní automatický test (Self Test), který kontroluje integritu baterie. Pokud automatický test baterie selže, rozsvítí se indikátor LED "Vyměnit baterii". Indikátor LED výměny baterie signalizuje, že baterie se může blížit konci životnosti a doporučuje se její výměna, obvykle během 2-4 týdnů. Pokud si nejste jisti, kontaktujte před nákupem nové baterie technickou podporu.

5) Vypnutí zvukových alarmů u zdroje UPS - Při použití softwaru PowerChute Personal Edition lze zvukové poplachové signály UPS deaktivovat. Není ovšem k dispozici pro všechny modely Back-UPS z důvodu chybějící možnosti komunikace některých jednotek.


Řešení:
1) Back-UPS využívá napájení z baterie
Tóny:
  • 4 pípnutí každých 30 s (bude svítit oranžová kontrolka LED On Battery)
  • 1 pípnutí každých 5 sekund

- Pokud je vstupní napětí pro vaše zálohované zařízení nebezpečné (mimo všechny rozsahy), přejde jednotka UPS z režimu On Line (ze sítě) na provoz z baterie. Jakmile se jednotka vrátí do provozu ze sítě, poplach se zruší. Přednastavený rozsah vstupního napětí naleznete v části technické specifikace v uživatelské příručce. Příležitostné přechody na provoz z baterie jsou považovány za normální provoz, pakliže nejsou příliš časté. Zdroj UPS by měl poskytovat čistou, bezpečnou a zálohu energie. Pokud bylo vaše zařízení dodáno se softwarem pro správu od společnosti APC, můžete změnit hodnoty akceptovatelného napětí (neplatí pro všechny produkty Back-UPS). Pokyny naleznete v části Nápověda v softwaru pro správu od společnosti APC, Případně kontaktujte technickou podporu APC.

- Odchýlení frekvence o +/-5 % vede rovněž k přepnutí zdroje Back-UPS na napájení z baterie. Zkreslení frekvence jsou nejčastěji způsobeny generátory, které mají poddimenzované rozměry. Vždy zkontrolujte, zda má generátor 3 až 5 násobek výkonu celkového zatížení připojeného k zařízení, abyste měli jistotu, že zvládne udržet stálou výstupní frekvenci. Tato odchylka  u Back-UPS nejde přenastavit na jinou hodnotu.

- Pokud je tvar sinusoidy vstupního napájení příliš zkreslen, Back-UPS přejde do režimu napájení z baterie. Většina produktů Back-UPS může změnit svou citlivost na tvar vstupního napájení z vysoké na střední, nebo dokonce nízkou. Podrobné informace o nastavení najdete v uživatelské příručce.

Poznámka: Pokud je porucha napájení velmi krátká, může zvukový signál zaznít pouze jednou nebo dvakrát.

2) Vybitá baterie Back-UPS
・ Nepřetržité pípání (bude svítit oranžová kontrolka LED On Battery)

Poznámka: K řádnému vypnutí dojde automaticky, pokud používáte příslušný software pro správu od společnosti APC.

3.) Přetížení Back-UPS
・ Nepřetržitý nepřerušovaný zvuk (bude svítit červená LED kontrolka Overload)

Pokud jednotka Back UPS vydává nepřerušovaný zvuk a odebrání zátěže problém nevyřeší, zkuste následující kroky:

1) Vypněte jednotku UPS.
2) Odpojte všechna zařízení od jednotky UPS
3) Odpojte zařízení UPS od elektrické zásuvky.
4) Stiskněte a podržte vypínač (uslyšíte dvě pípnutí) uvolněte tlačítko, než skončí druhé pípnutí.

V tomto okamžiku záložní zdroj UPS buď přejde na napájení z baterie a bude fungovat správně, nebo bude dále vydávat konstantní nepřerušovaný zvuk. Pokud zařízení i nadále vydává tento zvuk, znamená to, že zařízení UPS bylo z důvodu přetížení trvale poškozeno. V některých případech selhání může jednotka UPS dál vydávat tento nepřerušovaný tón, i když je odpojena od síťového napájení. Chcete-li během tohoto stavu okamžitě vypnout tento výstražný zvukový signál, musí být vnitřní baterie UPS odpojena. Obraťte se na technickou podporu APC.

4) Self Test selhal
・ nepřetržité pípání po dobu jedné minuty; Opakováno každých 5 hodin (bude trvale svítit kontrolka LED Replace battery)

Krok 1:
Ujistěte se, že je připojena interní baterie UPS. Příslušné pokyny jsou k dispozici v uživatelské příručce.

2. krok:
Zkontrolujte, zda není jednotka UPS přetížená (kapacitu jednotky naleznete v uživatelské příručce). Společnost APC doporučuje do zálohovaných zásuvek připojovat např. počítače, monitory, síťová zařízení atp. Ostatní periferní zařízení, např. tiskárny by měly být připojeny pouze do zásuvek "Pro přepěťovou ochranu", které jsou označeny na zadní straně záložního zdroje UPS. Prodlužovací kabely nebo přepěťové ochrany by NIKDY neměly být připojeny ke zdroji UPS. UPS sama o sobě rovněž funguje jako přepěťová ochrana. Odpojte veškeré nadměrné zatížení od záložního zdroje UPS. Právě tak platí, že pokud se produkt Back-UPS blíží plné zátěži (>80 % kapacity UPS), nedoporučuje se, aby byl produkt Back-UPS použit jako hlavní vypínač pro zapnutí zařízení. Místo toho zapněte výrobek Back-UPS a nechte ho provést vlastní test před zapnutím připojeného zařízení. Je doporučeno ponechat UPS neustále zapnutý!

3. krok:
Automatický test by se měl provádět při plně nabitém záložním zdroji UPS (nabíjení nepřerušeno ideálně po dobu 5 hodin) a při běžném zatížení. Za tímto účelem zkontrolujte, zda je UPS zapojena do síťové zásuvky, stiskněte vypínač a podržte jej přibližně na 4 sekundy, dokud nezazní dlouhý zvuk. Rozsvítí se kontrolka LED On Battery (žlutá/oranžová), zatímco zelená kontrolka On Line "Napájení ze sítě" bude blikat. Tento test potrvá přibližně 15 sekund a vygeneruje jeden ze 2 výsledků: Pokud indikátor výměny baterie zůstane svítit (jednotka bude vydávat zvukové signály po dobu 1 minuty, což znamená neúspěšný test), baterie by se měla vyměnit. Pokud se kontrolka LED Replace battery vypne, nebude nutné ji vyměnit. Pokud si nejste jisti, kontaktujte technickou podporu APC.


4. krok: (Pokračujte pouze pokud v třetím kroku zůstane svítit kontrolka LED Replace Battery "Výměna baterie".
Na produkt Back-UPS je poskytována 2. až 3. letá záruka (dle konkrétního typu ups), která rovněž obsahuje baterii. Pokud je zařízení v záruce, obraťte se na podporu APC a prostudujte si kroky provedené v tomto dokumentu. Uveďte označení modelu ups a jeho sériové číslo, které se nachází na bílém štítku na spodní straně jednotky.

Pokud je produkt Back-UPS mimo tovární záruku, použijte Nástroj pro výběr náhradní baterie a upgradu pro zařízení UPS, který nabízí možnost zakoupit vadnou baterií nebo upgrade na novou jednotku APC Back-UPS.

5) Vypnutí zvukových alarmů u zdroje UPS.

Správa zvukových alarmů UPS prostřednictvím funkce ztlumení na zařízení (řada Back-UPS ES 'M' a Back-UPS Pro)

Pomocí tlačítka Quick Mute (Ztlumení) na zařízení APC Back-UPS ES řady M dočasně vypnete alarmy:


Utlumení zvukových alarmů na zařízení APC Back-UPS Pro pomocí tlačítka Ztlumit:


Správa nastavení zvukových alarmů UPS prostřednictvím softwaru PowerChute Personal Edition
Krok 1:

Propojte počítač a zdroj UPS pomocí dodaného komunikačního kabelu. Nepoužívejte k navázání komunikace rozbočovač (USB hub) či neoriginální kabel.

2. krok:
Jakmile počítač rozpozná nové hardwarové zařízení, nainstalujte software PowerChute Personal Edition do aktuálně podporovaného operačního systému.

3. krok:
Zvukové alarmy zdroje UPS lze posléze zakázat v části "Notifications Configuration" (Konfigurace oznámení), která se nachází na kartě "Konfigurace", kde je třeba upravit sekci "Battery Back-UPS Alarm". Zde lze aktivovat alarmy pro všechny události, deaktivovat je pro všechny události či zakázat během určitých stavů zdroje UPS nebo v období, které stanoví zákazník.

APC Czech Republic

Zjistěte více
Řada:
Back-UPS
Zjistěte více
Řada:
Back-UPS